Uncategorized

Uphose usane ebholohweni lwatshona

22 Sep, 2022 - 00:09 0 Views
Uphose usane ebholohweni lwatshona

uMthunywa

BEZIVELE zigcwale amehlo izinyembezi kumalunga omdeni wakoZondi, eSydenham, eThekwini, ngesikhathi uchaza ukusuka lokuhlala ngokubulawa kosane olulezinyanga ezingu-9 okuthiwa lubulawe nguyise ebusuku bangoMgqibelo.

Kulesi sehlakalo kutshiswe imikhukhu elinganiselwa ku-12. Kuthiwa itshiswe nguye umsolwa.

Umsolwa (25), ngemva kokubanjwa ngamapholisa izolo ekuseni, kuthiwa uhambile wayokhomba emfuleni wendawo lapho aphose khona indodakazi yakhe elezinyanga ezingu-9, uLerato Zondi.

umlilo

Echaza kabanzi ngesigameko udadewabo kanina wosana, uNkosazana Nokukhanya Majola, uthe umsolwa ufike endlini yabo wafuna ukungena ngodli. Uthe esephakathi, uxabane lonina wengane, uNkosazana Sphesihle Zondi (22), bebanga yona indaba yengane abethi usola ukuthi akusi yakhe.

“Ngokubona ukuthi isimo besisibi, ngithathe ingane ngaphuma layo, ngayoyifihla komunye umkhukhu oseduze,” kutsho uNkszn Majola.

Uthe bebesadidizeliswa yisixakaxaka somsindo ngesikhathi kuqubuka umlilo emijondolo eyakhelene lalowo obekufihlwe kuwo usane.

“Ngoba besingekho eduzane, kuthiwa baphumile abanikazi bemikhukhu ngoba bebengeke besakwazi ukuthi bahlale ngaphakathi ezindlini ngoba kusitsha,” kutsho yena.

Uthe ngaleso isikhathi, yilapho lowesifazane obenikwe usane ephumele khona emnyango kanti uzozithela phezu kukamsolwa.

“Uthe umsolwa uvele wamthathela ingane, wathi akabuyise ingane yakhe, qede wabaleka layo,” kutsho uNkszn Majola.

Uthe babikele amapholisa udaba. Kuthiwa amapholisa acine embamba umsolwa, wayowakhombisa lapho aphose khona ingane.

Unina wosane, obekungavumi lokuthi akhulume ngenxa yobuhlungu, uthe bese kuphele izinyanga ezimbili behlukene loyise wengane kodwa ubelokhu emlandela.

“Ucine ethatha amaselula ami amabili, okuyilapho engiye khona kwabomthetho, ngiyomfunela incwadi yesivimbelo ukuze angaphinde asondele eduze kwami. Ngiphinde ngafuna lencwadi emphoqa ukuthi abuyise amaselula awathetheyo lokuthi ondle ingane ngenkantolo,” kutsho uNkszn Zondi.

Uthe yilapho umsolwa amthumela umlayezo khona ngeFacebook, emtshela ukuthi ngeke yena ondle ingane angelaso isiqiniseko sokuthi ngeyakhe, wathi uzoqale enze ulibofuzo ngaphambi kokuba akhiphe isondlo.

“Angimlwisanga kulokho, ngithulile. Ngixakiwe nxa esezongihlasela ngoMgqibelo. Ngimbuze umbuzo owodwa othi yini manje ayizela kimi ngoba wacina ethi sohlangana uma sesiyokwenza ulibofuzo?” kusho uNksz Zondi.

Omunye wabatshelwe yimikhukhu yabo, uNkszn Nonkonzo Ntongazana, uthe ubelele ngesikhathi kuqala umlilo.

“Ngiphaphanyiswe ngumakhelwane, obememeza ethi asivuke ngoba imikhukhu iyatsha,” kutsho uNkszn Ntongazana.

Uthe bathe uma bephumela emnyango, babona ukuthi umlilo usumkhulu, ayisekho indlela yokuthi bangawunqanda masinyane ukuthi ungatshisi izimpahla zabo ngaphakathi.

Uthe kubaphathe kabi ukuthi balahlekelwe yikho konke abalakho ngenxa yomuntu owehluleka ukulawula ukudinwa kwakhe.

Kutshaye isikhathi sokushicilela okhulumela amapholisa eKwaZuluNatal engakaphawuli ngesehlakalo. – Ubulembu

Share This:

Sponsored Links