Ungazitshayela imali ngamabele le-spinach

05 Dec, 2019 - 00:12 0 Views
Ungazitshayela imali ngamabele le-spinach

uMthunywa

Wayne Ncube

ABALIMI sebexwayiswe ukuthi balime amabele kanye le-spinach ngoba belakho ukwenza imali enengi ngesikhathi esifitshane.

Inkampani yenhlanyelo iSeedCo ikhuthaze abalimi ukuthi balime izilimo ezifana lamabele kanye le- spinach ngoba belakho ukuzitshayela imali ezwayo ngoba izilimo lezi zilomkambo omkhulu.

Ekhuluma lentatheli uNkosazana Ayanda Tshuma oyingcitshi kwezokulima kunkampani yeSeedCo uthe abalimi kabalime amabele ngoba elakho ukubatholisa inzuzo.

“Amabele alakho ukukhula kuhle iloba izulu lililutshwane okwenza babe lesiqiniseko sokutshaya inala.

“Isilimo lesi kasithathi isikhathi eside ukuvuthwa (amalanga angu-90) ngakho abalimi balomlandu omncinyane ukuthi banakekele isilimo lesi njalo imikhuhlane eyandise ukuhlasela isilimo lesi efana lemitshiphela ingavikelwa lula abalimi bangadinga ulwazi,” kuchasisa uNkszn Tshuma.

Uqhubekele phambili esithi i-spinach ngokufanayo yisilimo esiphangisayo ukukhula njalo abalimi bengafaka amandla abo ekulimeni isilimo lesi bangazitshayela imali enengi ngoba umkambo waso kawukho emadolobheni kuphela kodwa uyaqhela usiya emaphandleni.

“Abalimi balakho ukuthola isivuno esihle, okuqakathekileyo yikuthi babone ukuthi izivande zabo zihlala zimanzi, kungakho bangavele bahlanyele i-spinach sabo kumele bahlale besithelela izikhathi zonke ukuze sikhule kuhle,” kulandisa uNkszn Tshuma.

Uphethe ngokuthi abalimi kumele balandele izifundo zokulima izilimo ezitshiyeneyo lokuthi bagcine amabhuku ukuze babe kwazi ukuthi bayathola inzuzo kubhizimusi yabo.

Share This:

Sponsored Links