Uncategorized

Undofa umiswa edale lenduna. . . Ugcinwe phakathi kwephephabheki

06 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Undofa umiswa edale lenduna. . . Ugcinwe phakathi kwephephabheki

uMthunywa

Ethel Ncube

ULINDE ukuyamiswa phambi kwenduna undofa ogcinwe phakathi kwephephabheki ngusobhuku wesiqintini seDolo eMberengwa.

Undofa lo owakhitshwa embhedeni kasobhuku uDula Moyo ukhangelelwe ukuthi aye edale lenduna uBankwe ngoMgqibelo kuyonale impelaviki.

Ukuthethwa kwendaba kandofa lo okulindwe ngamehlo abomvu yisigaba seDolo kuzahuga abantu abanengi nanko phela bafuna ukuyazizwela ukuba undofa lo okuphephabheki vele ngokabani.

Kumbali yomhlaba akukaze kube lesehlakalo sokuba kulondofa omiswa edale lenduna, okutsho ukuthi ukumiswa kukandofa weDolo kuyabe kungokokuqala ngqo ukwenzakala.

Imuli yonke yakoMoyo ikhangelelwe ukuthi iyekuthi gwaqa phambi kwenduna kanye londofa lo okubikwa ukuthi usobhuku uDula umgcine phakathi kwephephabheki.

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa umfakazi oqotho uveze ukuba ukumiswa kukandofa enduneni kuyindaba esegudwini.

“Undofa usesesikhaleni kasela mnikazi omvumayo, usegcinwe phakathi kwephephabheki elinde ukuyamiswa enduneni ukuze kuvele iqiniso ukuthi umnikazi wakhe ngubani.

“Zinengi inkulumo esezikhona phakathi kwemuli kasobhuku ngenxa kandofa. Ngikhuluma nje kufiwe bacabangela ukuthi ongasekho angabe ekhanywe ngundofa lo omelele ukuyathoniswa enduneni. 

“Akusela kuthula emulini, kungenzakala okubi abantu sebeqala ukukhombana ngeminwe,” kulandisa umfakazi lo oqotho olilunga lemuli yakoMoyo. 

“Usobhuku uyala wemba phansi uthi undofa kayisuye wakhe yena wanikwa umbheda ngunkosikazi kamnewabo kukanti ngakolunye uhlangothi umkamnewabo laye uthi kayisiwo umbheda amnika wona kungakho induna yiyo ezaxazulula indaba le,” kubika umfakazi lo.

Uqhubekele phambili eveza ukuba usobhuku uphakathi kwelitshe lembokodo. 

“Usobhuku wethu lonkosikazi kamnewabo kanye lomphurofethi yibo abazi iqiniso njalo siyakholwa ukuthi  lizavela enkundleni. 

“Ngikhuluma nje injiva ezinye sezibuyile ukuzolalela udaba lwakhona ukuze bazwisise ngokwenzakala emulini. Okwakhathesi undofa ugciniwe kosobhuku ngoMgqibelo bazahamba laye enduneni lezinye izakhamizi,” kubika umfakazi lo.

Induna uMbankwe lapho okuzamiswa khona undofa lo uvumile ukuthi undofa uzamiswa edale ngempelaviki. Imizamo yokuxhumana losobhuku yehlule ngoba esesililweni.

Share This:

Sponsored Links