Uncategorized

Umuzi uphenduka iSayilomu . . . Abangu-3 sebehlanya

18 Apr, 2019 - 00:04 0 Views
Umuzi uphenduka iSayilomu . . . Abangu-3 sebehlanya UMphurofethi Nhlanhla Ndlovu

uMthunywa

Musa Janga 

KULOMUZI wenye imuli yesiqintini seShashe bucwadlana leBeitbridge esiphenduke iSayilomu nanko phela amalunga amathathu emuli le asephambene ingqondo.

Amalunga emuli le amathathu athi uBheki Moyo, Melusi Moyo loSimba Moyo baqale ukuhlanya ngemva kokuba kutshaywe ithuna lenye indoda abayibulalayo ebizwa ngokuthi Melusi Dube.   

Kuvele ukuthi laba abathathu babulala uDube ngemva kokuba emithise udadewabo ngomnyaka ka2017. 

UMthunywa uxhumane lomfakazi ongathandanga ukuvezwa ngegama olandise ngaloludaba.

“Abantu laba bahlala sigaba sinye ngakho umuyi wabulawa ngamadoda amathathu emuli yakoMoyo ngomnyaka ka2017. Ukuhlanya kwabo akusethusanga ngoba bambulala kubi bemtshaya. 

“Abantu bethuka besizwa kuthiwa amadoda la akoMoyo abulele uDube ngoba one udadewabo kodwa kukhanya abakoDube abakukhohlwanga lokhu nanko phela laba abathathu sebephambene ingqondo,” kutsho umfakazi lo.

Intatheli kaMthunywa ixhumane loyise kamuyi uMnumzana Panashe Dube wabika ukuthi indodana yakhe yafa kabuhlungu ibulawa ngabathathu laba.

“Indodana yami yafa ngomnyaka ka2017 ibulawa ngamadoda amathathu akoMoyo. Okwakwenzakele yikuthi indodana yami yayimithise koMoyo, ngemva kwalokhu akusazange kwaba lokuzwana phakathi kwemuli zombili okwacina kubangela ukuthi amadoda amathathu atshaye aze abulale indodana yami.

“Mina ngokwami sengabaxolela ngalokhu abakwenzayo  kodwa amanye amalunga emuli yakwethu kugoqela  indodana yami lokhe bengaxolanga. 

“Ngathi ngibala iphephandaba likaMthunywa ngahlangana lodaba lukaMphurofethi Ndlovu weGwanda yena engamdinga ngaze ngamthola ukuthi azosincedisa kundaba le ngoba abathathu laba ababulala indodana yami sebeqala ukuhlanya.

“Kwenziwa umthimba wokutshaya ingcwaba yikho lapho okwaqala ukuhlanya oyedwa wabo uSimba Moyo, kuthe ngelanga elilandelayo kwalandela omunye khathesi njalo sekuphinde kwalandela omunye ngakho uMphurofethi uNdlovu besimbize ukuthi azoncedisa,” kulandisa uMnu Dube. 

Intatheli kaMthunywa ibuye yakhulumisana loMphurofethi Nhlanhla Ndlovu yena olandise ngalesisehlakalo.

“Ubaba uDube wangibiza ukuthi ngizobancedisa. Ekufikeni kwami khonale bangilandisela ngendaba yabo ngakho mina engabacebisa khona yikuthi kumele abakoMoyo baqale bayecela ukuxolelwa kumuyi ngoba nxa kungenjalo akulanto esiyabe siyilungisa. 

“Iqiniso yikuthi indaba yabo inzima lakimi njalo ngeke ngibaphathise kungela mbadalo,” kuphetha uMnu Ndlovu.

Share This:

Sponsored Links