Uncategorized

‘Umuthi omkhulu yikuhlala endlini’

07 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
‘Umuthi omkhulu yikuhlala endlini’ uDokotela Agnes Mahomva

uMthunywa

UDOKOTELA Agnes Mahomva – onguChief Co-ordinator weCovid-19 emawofisini kaMongameli welizwe kanye ledale leKhabhinethi – uthi kuqakathekile ukuthi uzulu alandele imilayo eyabekwayo ekulwiseni ukumemetheka komkhuhlane weCovid-19 phezu kwalokhu ahlale ezindlini okwensuku ezingu-30.

“Imithetho emitsha eyabekwa nguHulumende ilenjongo yokulondoloza impilakahle kanye lempilo yabantu, kungakho-ke kumqoka ukuthi abantu bahlale ezindlini nanko phela iCovid-19 ilokhu isanda elizweni.

“Sibona ukwanda kwabantu abafuna ukuhlolwa igcikwane leCovid-19 endaweni ezihlolayo ngoba inengi labantu lifuna ukwazi isimo salo. Kungakho-ke sifuna ukwehlisa ubunengi babantu endaweni lezi siqonqosela njalo ukuthi abantu kabahlale ezindlini ngoba akuncedi ukuthi bayehlolwa kungela zimpawu kumbe ukucabangela ukuthi bangabe belalo umkhuhlane.

“Umuthi omkhulu yikuhlala endlini,” utsho njalo.

Intatheli ike yaxoxa labanye abantu mayelana lomkhuhlane lo baveza imicabango yabo ngawo.

“Sithanda ukubonga uHulumende wethu ngokukhipha imithetho emitsha yeLockdown edinga ukuthi abantu bahlale ezindlini okwensuku ezingu-30 kulandela ukukhuphuka kwenani labantu abatholakala belomkhuhlane lo. Kodwa udubo esilalo ngolokuthi sisemnyameni ngoba asazi okunengi ngokwenzakalayo.

“Ngabe uHulumende uyakhipha imali yokuthi abantu baphathiswe babelakho ukuhlolwa igcikwane leli. Indawo ezihlola leligcikwane ziyadula kabi, zibiza imali engange US$60 kusiya ku US$70 esingenelisiyo ukuyithola,” kutsho uMnumzana Joseph Ngwenya.

Amazwi akhe aqonqoselwe njalo ngaka Nkosikazi Thembani Siziba othe kuqakathekile ukuthi abantu bahlolwe nxa ecabangela ukuthi angabe elomkhuhlane we-Covid 19.

Share This:

Sponsored Links