Uncategorized

Umtshado ntsi sebelunywa zinyosi

16 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Umtshado ntsi sebelunywa zinyosi uQakathekile Ndlovu lo Zonelintombi Sibanda

uMthunywa

Yintatheli kaMthunywa
ABANXUSIWEYO basele bebambe owangaphansi ngemva kokuba kuthutshe inyosi emtshadweni zaphazamisa inhlelo okubangele ukuthi umtshado umiswe okwesikhatshana. Lokhu kwenzakale kwenye i-lodge ekoBulawayo ngempelaviki.

Luphose lwaphazamiseka usuku luka Qakathekile Ndlovu lesithandwa sakhe uZonelintombi Sibanda nanko phela inyosi zitheleke emtshadweni wabo ‘zinganxuswanga’.

Intatheli kaMthunywa ixhumane lomunye akade ekhona emtshadweni ongathandanga ukuqanjwa ngebizo ochaze wathi kube yisiphithiphithi abantu sebebaleka becatshela inyosi. “Okwenzakeleyo yikuthi inyosi lezi ziqale zinlutshwane saqala sisaqinisela sisithi mhlawumbe zizahamba kanti asibuzanga elangeni.

“Ngokuya kwesikhathi besezigcwele indawo yonke abantu baqala ukubaleka kuthi abanye labo bethula amalembu okucecisa bazivala ngawo.

“Ngibona angani umakoti lomkakhe labo bacatshe ngaphansi kwamalembu ngoba besekukubi njengoba usazi ukuthi inyosi zilakho ukubulala umuntu.

Ekhuluma loMthunywa omunye njalo owale ukuqanjwa ngegama kodwa oyisihlobo esiseduzane labakade betshada uthe umtshado kabawubonanga kuhle sibili ngenxa yenyosi lezi.

“Uyazi mina inyosi leziyana ngiyasola sibili ukuthi zingabe zithunyiwe phela ziphose zaphazamisa ilanga elihle.

“Umakoti lomyeni wakhe ngibona angani bacatshe ngaphansi kwamatafula labo bezama ukucatshela lezo nyosi.

“Inyosi zizithaphuzele abantu ngiyakutshela ngeke silikhohlwe ilanga lelo nanko phela abanye abantu baze babaleka emtshadweni abasaphendukanga lokuphenduka.

“Bazamile ukuthi babize imota ecitsha umlilo ukuthi izoncedisa layo yangatholakali ngesikhathi thina abanye sacina sibaleka sisesabela impilo zethu ngoba izibungu lezi ziyabulala,” kubika umfakazi lo.

Uthe inyosi zaphazamisa inhlelo kodwa imota yezicitshamlilo yacina ifika ngemva kwamahola amathathu umtshado wasuqhubeka.

Iphephandaba likazulu lixhumane lomatshada uMnumzana Qakathekile Ndlovu oveze ukuba ngeke akhulume lentatheli ngoba usabambekile.

“Okwakhathesi ngisalungiselela imihloliso ungathumela umlayezo ku-whatsapp sikhulume ngoba okwakhathesi ngisabambekile,” kuphetha uMnu Ndlovu. UMthunywa uthumele umlayezo kodwa uMnu Ndlovu akaphendulanga.

Share This:

Sponsored Links