Uncategorized

UMthuli ufuna ukumela iCowdray Park edale lePhalamende

20 Mar, 2023 - 15:03 0 Views
UMthuli ufuna ukumela iCowdray Park edale lePhalamende

uMthunywa

Rutendo Nyeve

UMPHATHINTAMBO wemali lokuthuthuka komkhonomi welizwe kuHulumende uSikhicamfundo Mthuli Ncube usebike ngenyathelo lakhe lokungena kukhetho lokuba ngummeli wePhalamende weCowdray Park.

Kungxoxo abelayo lentatheli ngeviki edluleyo, uNcube wazise ukuthi uzaletha ingqubekela phambili kulindawo, njalo ukholwa ukuthi nguye olungele isihlalo lesi.

Uthe uzakwenza lokhu ngoba useke waphatheka kunhlelo zengqubekela phambili ezaphakamisa impilo zabantu endaweni ezehlukeneyo emazweni ase-Africa.

“Sengijikijele ibizo lami endaweni yeCowdray Park ngoba ngikholwa ukuthi nginguye lowo muntu ozaletha impucuko. Ngikwenzile lokhu ngizama ukuthuthukisa umphakathi kuyo yonke i-Africa emazweni abalisa iGambia, Ethiopia, Kenya leGhana ngesikhathi ngisebenzela i-African Development Bank,” kutsho uNcube.

“Ngize lapha njengoMphathi wemali kuHulumende ngomsebenzi ofanayo, wokuthuthukisa ilizwe lakithi njalo ngingathanda ukuzinikela kumphakathi weCowdray Park odinga kakhulu ukuxhaswa ngentuthuko. ICowdray Park isalele ngemuva koBulawayo. Ukuthuthukiswa kweCowdray Park yikuthuthukisa idolobho lakoBulawayo,” kutsho uNcube.

Ubike ukuba ngemva kokuxoxisana kwakhe lezakhamizi zeCowdray Park, uthole konke okufunwa ngabantu okumele kwenziwe.

“Angisoke ngikhulume ngalokho abanye abantu abake bazama ukukwenza loba abehluleka ukukwenza. Ngicace bha ukuthi ngifuna ukwazi ngezikhexe zengqubekela phambili ezisele emuva kulindawo. Abantu bangitshela ngesikhathi ngixoxa labo, ngakho ngizakwenza loba yini okufanele ngiyenze.

 “Kulendingeko yokulungisa imigwaqo, izibane, ubugebengu lamapholisa, ukungasebenzi kwentsha, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo lokunye, Ngakho-ke lezi zindingeko ezicacileyo zentuthuko ezidingwa kakhulu.”

USikhwicamfudo Ncube ujoyine uHulumende njengoMphathintambo weKhabhinethi ngo-2018

Share This:

Sponsored Links