Umqando ungasitshaya sonke isilugu senkukhu

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Umqando ungasitshaya sonke isilugu senkukhu

uMthunywa

Listen Ndlovu
ENYE inkampani yakoBulawayo ethengisa inkukhu isikhuthaze abalimi abafuya inkukhu ukuthi bazinakekele kuhle ikakhulu ngesikhathi solesi esiphakathi kwaso esomqando ngoba bengalahlekelwa yinzuzo nxa lokhu bengakwenzi ngendlela.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Thandolwenkosi Dube onguTechnical Salesperson enkampanini le, uthe inkukhu zingangenwa ngumqando zilakho ukufa zonke.

“Inkukhu zilendlela yazo zodwa yokuzikhudumeza ngesikhathi somqando kodwa umlimi laye kumele abone ukuthi inkukhu zakhe azingenwa ngumqando.

“Amatsiyane kawenelisi ukuzivikela emqandweni yikho ephangisa ukufa njalo inkukhu ziyabe zifuna ukuncediswa ukutshintsha ukutshisa komzimba ukuze zingabulawa ngumqando,” kutsho uMnu Dube.

ama- infra-red lights

 

Umlimi ulakho ukunika inkukhu zakhe amaphilisi ama-stress pack ukuvikela ukufa lokhu.

“Umlimi angakwenza yikunika inkukhu zakhe amaphilisi ama-stress pack ngoba inkukhu zilakho ukukhathazeka ikakhulu ekuseni lantambama lapho okugodola khona kakhulu kukanti emini kuyabe kutshisa lokhu kwenza ezinye inkukhu zicine zisifa. Ukuzipha amaphilisi la kuvikela ukufa kwazo.

“Okunye njalo abalimi bakhuthazwa ukuba babone ukuthi isilugu siyakhudumala ngazo zonke izikhathi ngokuthenga amalayithi ama-infra-red lights ukuze inkukhu zihlaliseke esilugwini.”

Utshani

“Esilugwini umlimi kumele ahlale efake utshani phansi ukuze inkukhu zakhe zingangenwa ngumqando zicine zisifa,” kuphetha uMnu uDube.

Share This:

Sponsored Links