Uncategorized

Umphakathi usungenwa yini?

08 Apr, 2021 - 00:04 0 Views
Umphakathi usungenwa yini?

uMthunywa

Mehleli Dube

ABANTU ekuhlaleni kungaba semadolobheni kumbe emakhaya sebabumba amaqembu avikela impahla zabo kuzigebenga abizwa ngolimi lwabondlebezikhanyi langa kuthiwe ngama-anti crime units.

Mhlawumbe okwenza abantu bazibumba babebona ukuphuza kokuza kwamapholisa nxa kungenzeka ubugebengu obuthize, phela ukuphuza kokufika kwamapholisa kunika isikhathi legunya ukuthi izephulamthetho zitsholobele zihambe zingaphazanyiswa lutho, abantu besebebona angani amapholisa aphathisana lazo izigebengu kanti-ke hatshi kwesinye isikhathi bayabe bengelazo izimota zokuthi bathi tshampu bafike lapho okuyabe kugqekezwe khona.

Mhlawumbe kwesinye isikhathi ngokungazwisisi okwenzakala emthethwandaba nxa abantu bebona isigebengu sithoniswa sivela ngekhaya (bail out) bona bahle bakuthathe ukuthi sephumile ejele, bazonde bakhukhumale banuke okobulongwe bechalaha obunethwe yimvimbi yembolisamahlanga.

Lawa maqembu ancedisana lamapholisa akhona asemthethweni ngoba ngezigaba umphathi-nkamba kumele abekwazi njalo nxa kuvele okuthize umuntu esala ebanjwa ngumphakathi kuyabe sekuthunyelwe ilizwi enkambeni ukuthi ngapha sekonakele kwathi.

Asebenza kuhle amanye amaqembu akhona, kodwa isimanga ngiyananzelela engakasiwa emapholiseni abantu sekuvamile ukuthi umuntu aqale atshaywe, uyakwazi lawe nxa kutshaywa umuntu ngumphakathi (mob justice) akukhethelekile ukuthi bakutshaya ngaphi komzimba, kuphonguba ingqe njalo lokuthi utshaywa ngani ophethe imbokodo uyithumela endodeni, limpompoze igazi okomthambiso wosane olulele lunkunkuluze umsobho wamakhabe.

Phela umphakathi utshayela ukubulala, mhlawumbe uthembe khona ukuthi bayabe bebanengi kuzaswelakala ubufakazi bokuthi isela liyabe ligongodwe ngubani.

Ye, amasela kawabanjwe ancwetshwa ncwetshe asiwe emapholiseni, aye emthethwandaba, hatshi ukugongoda umuntu okwenyoka edlele isikhukhukazi amatsiyane esilugwini, ngoba lencwadi eNgcwele isilaya njalo nje ukuthi singabulali.

Kukanengi lezinsuku sifunda kumaphephandaba lemisakazweni umphakathi ugongode isigebengu.

Ngithi kini bandla mayuyu, singathathi umthetho siwetshathe emahlombe ethumbu, ngoba ngokubulala ungazikhokhela uzimu.

Ayixabene.
0714355641

Share This:

Sponsored Links