Uncategorized

Umnyaka du engunanane‘. . . Ngajola lomka-mnewethu qha’

14 Jan, 2021 - 00:01 0 Views
Umnyaka du engunanane‘. . . Ngajola lomka-mnewethu qha’ Induna uChireya

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

KULENDODA yesigabeni esingaphansi kwenduna uChireya eGokwe ebisiqede umnyaka wonke ingenelisi ukuhamba loba ukuhlala kulandela ukukhukhumala isisu ngemva kokuya emacansini lomka-mnewabo.

Indoda le, uShepherd Mabhandi oleminyaka yokuzalwa engu-40 ohlala elayinini kaSobhuku uMabhandi ucele inkundla yenduna uChireya kuviki ephelileyo ukuthi imsize nanko phela ubeseyisigoga kulandela ukuhlangana emacansini lonkosikazi kamnewabo uShupi Madzivazvipo.

UShepherd Mabhandi ufunge wagomela phambi kwenkundla wathi waqala ukugogeka nyakenye aze ahlangane lonkosikazi kamnewabo nanko phela isisu sakhe sahle sakhukhumala wehluleka ngitsho ukuhamba lokuhlala ngemva kwesenzo lesi.

Induna uChireya uthe wabiza uNkszn Shupi enkundleni kodwa wala wemba phansi ukuthi wake wathandana loShepherd.

“UShepherd uthe kakho omunye owesifazana ake ahlangana laye ngaphandle kukankosikazi womfowabo.

Unkosikazi womnewabo obesenkundleni ulandule ukuthi wake waba lobudlelwano lobabomncane wakhe,” kutsho induna uChireya.

Umnewabo kaShepherd laye wabizwa enkundleni laye walandula ukuthi wafaka umkakhe ulunyoka.
Induna uChireya uthe inkundla yadinga osiyazi abayibo abasiza uShepherd.

“Njengenkundla sadinga osiyazi abaveza ukuthi uShepherd wahlangana lowesifazana ofakwe ulunyoka yikho nje ekusimo akiso,” kutsho induna uChireya.

Share This:

Sponsored Links