Uncategorized

“Umntanami ngimesaba ukwedlula isilwane”

30 Nov, 2023 - 11:11 0 Views
“Umntanami ngimesaba ukwedlula isilwane”

uMthunywa

Langelihle Moyo

KULENDODA emiswe phambi komthethwandaba ngoLwesibili, esetheswa umlandu wokuzama ukutshisela abazali bakhe endlini.

UThemba Mathe weTsholotsho oleminyaka yokuzalwa engu-26, umiswe phambi komthethwandaba koBulawayo ethoniswa amacala amabili awokuzama ukubulala esithi uyabe elawulwa yimimoya emibi.

Kubikwa mhlaka 9 Mfumfu kuwonalo umnyaka ebusuku ngemva kwehola lika-11 umetheswacala wahamba endlini yokulala yabazali bakhe, wafika wabopha isivalo ngocingo ngaphandle. Ngemva kwalokho walumathisa uphahla olufulelwe ngotshani wekela umlilo wabhebha esazi mhlophe ukuthi abazali bakhe balele phakathi.

Kuvezwe ukuthi abazali bakametheswacala uBhithi Mathe lo Siphiwe Ndlovu baphaphama endlini sokugcwele intuthu lenkalakatha yelangabi kodwa benelisa ukuvula umnyango baphuma bengalimalanga lokutsha bengatshanga. Bathe sebephumile babiza omakhelwane bancedisana ukucitsha umlilo lobanje impahla zonke zatsha. Baqala ke ukulonda umetheswacala belandela unyawo lwakhe olwalukhanya lungene egangeni.

Ekhuluma phambi komthethwandaba uThemba Mathe, phambi kuka mantshi uCollert Dube uwavumile amacala akhe onke, uthe isizatho yikuthi ubephindisela uyise ngoba uyise kamthandi.

“Ngiyawavuma amacala la womabili awokuzama ukubulala. Lokhu ngakwenza ngiphindisela ubaba ngoba kangithandi njalo babengincitsha ukudla baphinda bangixotsha ekhaya ngaze ngayahlala lobabamkhulu uPharoah. Okwesibili angazi ukuthi ngangingenwe yini ngibona angani ngangithunywa yimimoya emibi ngakho ke ngiyaxolisa,” kuchasisa uThemba

Uyise kametheswacala uBhithi Mathe efakaza ngalesi sehlakalo emthethwandaba uthe izenzo zomntanabo zabethusa kakhulu, ngakho ke ufisa ukuthi avalelwe ejele ajeze afunde isifundo.

“Angizake ngesabe kangaka impilo yami yonke, ngoba ngasengikubonile ukufa ngamehlo njalo ngilahlekelwe zimpahla zemali engange US$600. Ngiyayesaba indodana yami ukwedlula isilwane. Ngikhuluma khathesi lomkami asilampahla zokugqoka lokudla silala emkulwini.

“Isicelo sami yikuthi athole isigwebo esizwayo, lokhu kuzamenza afunde isifundo sakhe sokuphilisana labantu. Ulamanga ukuthi samxotsha ekhaya. Wazixotsha yena ngenxa yezenzo zakhe ezimbi, waze watshaywa ngumphakathi,” kutsho uMnu Mathe

Umetheswacala uzaphiwa isigwebo sakhe ngoLweSithathu kuyonale iviki

 

Share This:

Sponsored Links