Umkhulu Lumsebenzi!

13 Jun, 2019 - 00:06 0 Views
Umkhulu Lumsebenzi! UTrevor “Trey” Ncube

uMthunywa

Vusumuzi Ndlovu

ISIHLOKO sakuliviki sisuka kumazwi omhlonitshwa uCont Mhlanga, ngempela ukuthuthukisa umculo ngumsebenzi omkhulu njalo kunengi okumele  kwenziwe. Kuliviki silemibono yentsha kwezomculo lenkuthazo ezidingakalayo ukuba sikhulise lumsebenzi.

Umqondisi kumabonakude odumileyo, uTrevor “Trey” Ncube uthi koBulawayo kulethalenta lomculo ikakhulu i-hip-hop, njalo iligugu lwezomculo elizweni jikelele.

UNcube uthi uhlupho olukhulu ngolokuguqula ithalenta litholise imivuzo lemali eyeneleyo. Inkuthazo yakhe yikuba intsha kumele ifunde ukufaka umsebenzi wabo ngendlela zakulezinsuku ezifana le-internet, lokusebenzisa umsakazo wewayilesi lomabonakude ukuze benelise ukuthuthukisa imisebenzi yabo.

Uthi lanxa kudula, kodwa isiqokoqela yikuba abaculi benelise ukufika kulelozinga nxa befuna ukuphumelela kwezomculo.

Ugcizelela njalo ukuba uhlupho olukhona olunye yikuba abaculi bengasungula ingoma, abasekeli umsebenzi wabo ngokugcizelelweyo. 

UTrey ubuza umbuzo ongadingi mpendulo ukuba bangaki abaculi abathengisa umculo wabo ebantwini lokuwusabalalisa lemisakazweni lemphakathini”. Uze wafaka lomzekeliso kaCal_Vin, oke wathengisa umculo wakhe ewulayitshe esikhwameni se-backpack komunye umnyaka. 

Omunye  umzekeliso umlobi aseke wawubona ngowomculi wokholo othengisa umculo wakhe efuqa inqola edolobheni. Lokho ngezinye indlela ezibonisa ukuzethemba, ukuzimisela lokuzinikela komculi ngomsebenzi wakhe. 

UMzoe7  uke waduma nge “Iskipa” emnyakeni edluleyo. UOthordoxx Sixx wasungula iKingsVille Clothing, njalo uke wasekela abaculi abasakhulayo njalo wabanika ithuba lokuthengisa umculo wabo  endaweni yakhe.  

UNaboth Rizla ngumculi lomsakazi weHip-hop 263, njalo engumnikazi weGrapeVine Clothing uyasikhuthaza  njengentsha ukuba sithole indlela zokuba lesifiso sokufunda ngokusebenzisa amathalenta  ukuze siphumelele. 

“Kumele abantu bafunde ngolwazi lokuhlabela, ukubhala ingoma njalo lokufunda ngokuba ngoDJ abaqotho, ngoba sizahlala simi ndawonye nxa abantu bengangezeleli  ulwazi lwabo”. 

URizla uthi kumele siphathe amathalenta njengebhizimusi, ngoba  ethi amaphupho afezeka nxa ungavuka uphume uyedinga ulwazi njalo lezindlela zokwengeza phezu kwethalenta ukuze wenelise ukuphila ngalo.

Uyalandula ukuba nxa ungumculi abantu bakukhangelela phansi abanye bethi yizinto zabantu abangafundanga ngoba asengezeleli ulwazi ngamathalenta ethu. 

Kulezinsuku indlela zolwazi lokuthengisa umculo sezehlukene  njalo ziyaguquka zihamba lesikhathi.

Abaculi kumele basebenzele amabizo abo ngemisebenzi esekela umculo efana lempahla njalo lokufaka umculo endaweni ezifana laboSpotify, Audiomack, iTunes, YouTube laboTidal ukuze befinyelele lokuncintisa jikelele ekuthengiseni lokusabalalisa umculo.

Share This:

Sponsored Links