Uncategorized

Umkami ufuna ukungibulala

25 Feb, 2021 - 00:02 0 Views
Umkami ufuna ukungibulala Inina liphethe isitina elitshaywe ngaso

uMthunywa

Wayebona angathi usesitholile isithandwa sempilo yakhe ngesikhathi ehlangana loyise wezingane zakhe kuminyaka eyisikhombisa edluleyo.

Kodwa iphupho leli laphela ngesikhathi eqala ukumhlukuluza. Useke wadonswa enqunu ngemota, wakhandwa ngamatshe watshaywa ngensimbi wabhaxabulwa langezigodo.

Inina leli elileminyaka engu-36 elihlala eMarry Me eMamelodi lidinga uncedo lokuthi libalekele uyise wabantwabalo abathathu.

Uthe uyise wezingane zakhe waqala ukumhlukuluza belamaviki ambalwa bethandana.

Inina leli eliyisizalwane seMozambique, lithe umkalo wathi uzakuyabikela amapholisa ukuze abiselwe kibo nxa angahamba ayobika ngokuhlukuluzwa kwakhe emapholiseni.

“Wangithembisa ukuthi uzangibulala. Sengizame amahlandla ambalwa ukubaleka kodwa uyangidinga aze angithole.”

Uthe umkakhe wamdonsa ngemota okwesibanga esingaba yi-50 metres ngesikhathi ezama ukubaleka ngo2019.

Lapho okube buhlungu kakhulu kukumpelaviki edluleyo lapho amtshaya khona ngesitina elihlweni. Omakhelwane bangenela wabaleka.

Omunye umakhelwane oleminyaka engu-44 uthe sebekhathele ngendoda le esiphendule ukutshaya umkayo kwaba yikudla kwayo kwansukuzonke.

Uthe sebeke bazama ukuthi owesifazana lo ayebikela amapholisa kodwa uthi uyesaba ngoba umkakhe angambulala kunye labantwabakhe.

“Sazama ukumgijimisa umkakhe ngesikhathi simuzwa ehlaba umkhosi kodwa ubaleke wasitshiya.”

Isikhulumi samapholisa eGauteng uCaptain Mavela Masondo uthe owesifazane lo kumele avule icala. “Ipholisa elicubungula ngendaba le kumele litshelwe njalo langamazwi ethuselwa ngawo yindoda le,” utsho njalo.

Intatheli izame ukukhuluma lendoda le kodwa kwehlule.

Share This:

Sponsored Links