Umkambo wenyama yomvundla uyakhula kuleli

23 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Umkambo wenyama yomvundla uyakhula kuleli

uMthunywa

Abe Zimbabwe Commercial Farmers’ Union bakhuthaza abalimi ukuthi bafuye imvundla ngoba singabalethela inzunzo enhle.

Inyama yomvundla iyisetshebo esihle njalo ilungele umzimba womuntu ngenxa yokudla ekuphayo. Inyama yomvundla ibekwa kuhlangothi lwenyama ezibizwa ngokuthi yi white meat ngesilungu ndawonye leyenkukhu.

UNkosikazi Ratidzo Dliwayo weZimbabwe Commercial Farmers’ Union ubikele iphephandaba ukuthi imvundla yisifuyo esilemali ngoba konke okutholakala kiyo kulenzuzo.

Ubuye watsho ukuthi isikhumba somvundla sisetshenziswa njalo ingcekeza yawo ingumquba omuhle kubalimi bemibhida.

“Ama restaurants amanengi aseyithenga inyama yomvundla ngoba sebabone ukuthi abantu sebeyidla ukwedlula ezinye inyama ngakho ibhizimusi lomvundla liyanda kwelakithi eZimbabwe”, kuchaza UNksz Dliwayo

Imvundla njalo yisifuyo esingaduliyo ngoba siyadla loba ngamahlamvu ekhabitshi kumbe umbhida. Ubuye wathi okunye okuhle ngomvundla yikuthi abantwana bawo bayaphangisa ukukhula baphange ukuthengiseka ngakho lokhu kwenza ibhizimusi libe lihle kakhulu.

Okunye njalo uthe imvundla ayihluphi ukufuya njalo njengoba isidla izinto ezinjengamahlamvu ekhabitshi lemibhida lokhu kulula ukutholakala njalo imvundla yisifuyo sokuthi nxa siphiwe ukudla ngemfanelo siphange ukuzala labantwana bayaphangisa ukukhula.

“Umvundla awuphuzi ukukhula, umane ufike masinya esikhathini sokuthengiseka njalo lokhu kwenza ukuwufuya kubelula”, kuchaza uNksz Dlamini

Uqhubekele phambili wathi umvundla yisifuyo esingadingi indawo enkulu yokufuyela njengezinye izifuyo ezinjengenkomo ngakho lokhu kwenza kubelula ukuyifuya.

“Umvundla awudingi ndawo enkulu ukuze uwufuye, ungawufuya iloba kundawo encinyane nje,” kuphetha UNksz Dliwayo.

Share This:

Sponsored Links