Uncategorized

Umhlambi owacatshayo uphendukiswa ngumkhuleko kaBlack Elisha

05 May, 2022 - 00:05 0 Views
Umhlambi owacatshayo uphendukiswa ngumkhuleko kaBlack Elisha UMphurofethi uBlack Elisha.

uMthunywa

Ethel Ncube
KULENDODA yeGweru ebonga ingaqedi ngemva kokuba ithole umhlambi wayo wenkomo ebesezilenyanga eziyithupha zacatsha.

UMnumzana Johnson Sibanda uthole inkomo zakhe ezingu-16 ayesekhohlwe ngazo ukuthi uzazithola ngoba sedinge waze wadela.

UMthunywa uxhumane lomnikazi wenkomo uMnu Sibanda yena owadinga umuntu ukuthi amncedise ukuze athole inkomo zakhe.

“Ngahamba ngayadinga usizo kumphurofethi okhulekisayo esebenzisa amakhiye. Wangithandazela ukuba inkomo zami ziphenduke. Lokhu kwathi kusenziwa lami ngangingathembi ngisithi ngizabona ngakho.

“Kuthe ngemva kwamalanga athile ngezwa ibhela yenkomo efana leyami ngahamba ngayakhangela ngathola ngumhlambi wami usuphendukile wonke ngathi ngizibona ngabona angani ayisizo zami kodwa kuyizo. Kwakungathi ngiyaphupha ngoba ngasengidelile. Ngajabula ngeqa ngaswela lokuthi ngenzeni ngalokho ngoba ngempela imithandazo yayisisebenzile,” kubika uMnu Sibanda.

Ekhuluma lentatheli uMphurofethi uBlack Elisha onguye owathandazela umhlambi wenkomo ukuthi uphenduke uveze ukuba wahamba wayakhuleka kuleyondawo.

“Mina umuntu engangibiza ukuthi ngizomncedisa loba ngaphi ngiyahamba njalo ngithandazela izinto ezitshiyeneyo.

“Okwenkomo ngihlala ngikwenza, ngiyakukhulekela ngokomoya ngisebenzisa ikhiye konke okubotshiweyo kuvuleke lenkomo nxa kade bengakazibulali ziyaphenduka zonke kumnikazi,” kuphetha uMphurofethi uBlack Elisha.

Share This:

Sponsored Links