Umdlalo wethenisi eMatabeleland

10 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Umdlalo wethenisi eMatabeleland

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

ABANTWANA abalethalenta kundawo ezilenkundla zomdlalo wethenisi phandle kwamadolobho amakhulu kubikwa kumaviki azayo bazathola usizo lokuqeqetshwa zingcitshi.

Uhlelo lolu lwasungulwa eCollen Bawn ngomnyaka odluleyo njalo abaqoqi balo bathi sebephinda ukusabalalisa umdlalo. Kukhangelelwe kakhulukazi indawo ezibalisa iHwange, iFolosi, Gwanda, Beitbridge leGweru.

Isabelo seMatabeleland South saba ngesakuqala ukuphatheka kuhlelo lokukhankasa umdlalo wethenisi ngesikhathi kusenziwa umncintiswano obizwa ngokuthi yiGwanda Junior Tennis Tournament. Umncintiswano lo wawunxuse abantwana abaleminyaka yokuzalwa ephakathi kwetshumi kusiya ku-18.

Abadlali laba baphuma ezikolo eziyisitshiya galombili. Lezi izikolo zibalisa iSt Christopher’s, iGwanda High, iSenondo, iJahunda, iCollen Bawn, iPortland, iSabiwa leGwanda Adventist.

Ngokunjalo, kubikwa kusukela ekupheleni kwalinyanga, ezinye izabelo zizaqhuba ngokufanayo.

Ingcitshi kwezokuqeqetshwa kwethenisi uGolden Ncube uthe umnyaka lo usiyaphela, bakhangelele ukuba kulolongwe abadlali abedlula amakhulu amabili.

“Le yindlela yokuthi sibumbe abadlali abazathi nxa bekhula, badlale ithenisi. Indawo esikhuluma ngazo akujwayelekanga ukuthi kube lethenisi ngoba umdlalo lo njengomdlalo odlalwa ezikolo zaphezulu lasemadolobheni,” kutsho lumqeqetshi.

Uqhubekele phabili wathi abadlali abazaphatheka labaqeqetshi babo bazadlula kuzifundo zokwazi lumdlalo ngokujulileyo.

UNcube uthe inhloso yabo ngeyokuncedisa ithalenta lomdlalo wethenisi elisakhulayo ezikolo.

Kumcintiswano owaqhutshwa eGwanda, omunye wabaqoqi balumdlalo uMtshutshisi Matema wabika ukuthi umdlalo wethenisi kumele ubatshazwe kulindawo.

“Umdlalo we-tennis usakhula eGwanda. Sesizamile ukuthi siwugcwalise ezikolo yikho siqhuba lumncintiswano. Inkinga yikuthi akulankundla kwezinye izikolo.”

UMatema ukhuthaze izikolo ukuthi zinikele imali ekwakheni inkundla zomdlalo we-tennis.

Kusenjalo umqeqetshi wodumo kuleli uThesly Mufunda uthe usekhuthaze abadlali abasakhulayo ukuthi bazibonakalise ngokuphumelela kumncintiswano yabo.

Uthe abadlali abamela isizwe kumncintiswano eminengi bakhethwa ngoba beveze ukuzinikela.

“Nxa kukhethwa abadlali abazamela isizwe kukhangelisiswa labo abaqhubeka ngokwenza kuhle kumincintiswano.

“Nxa umdlali ezimisele njalo etshengisela ukuthi uyanqoba kumidlalo yakhe, ngeke sikhangele eceleni. Sikhetha labo abenza kuhle kummcintiswano yakuleli laleyo eqhutshwa phetsheya kwelizwe.

Share This:

Sponsored Links