Umculo wezokholo kumele ufinyelele labatsha

18 Oct, 2018 - 00:10 0 Views
Umculo wezokholo kumele ufinyelele labatsha UElroy D Psalmist

uMthunywa

IPHEPHANDABA likazulu njengoba lisaziwa ngokujabulisa uzulu ngokumdibanisa labahlableli abehlukeneyo, lamhlanje lize lomculi ongaculi kuphela kodwa owenza umsebenzi wokugcina imvelo kaThixo ngokulwisa ukubulawa kwenyamazana zasendle. Umculi lo uhlabela umdumo we-Gospel House njalo sehwatshe amadlalade amahlanu.

Umhlabeleli lo osegidise abalandeli bakhe kunkundla ikakhulu ezeVictoria Falls kanye lezeHwange ngomculo wakhe waziwa ngokuthi Elroy D Psalmist. Nxa ufuna ukwazi ngaye ngcono nansi ingxoxo ehlabusayo phakathi kwentatheli kaMthunywa uThando Dube (TD) lomculi uBilly Eso Ncube (BN).

TD: Kunjani jaha lakithi, akutsho ukuthi wena ungubani njalo waziwa ngani?

BN: Mina ngingumculi owakhulela eTsholotsho owenza iGospel House ngisedolobheni leVictoria Falls lapho engisebenzela khona, ngili-Scout ngaphansi kwe-Anti Poaching Unit. Ngaziwa kakhulu ebantwini ngebizo elithi Elroy D Psalmist kodwa engalibethwa ngabadala ngelithi Billy Eso Ncube. Ngileminyaka engu-27 yokuzalwa.

Ukungena kwezomculo ngaqala ngomnyaka ka2009 ngemva kokunanzelela ukuthi ilizwi leNkosi alifinyeleli ebantwini abatsha ngoba umculo omnengi oculwa ngabahlabeleli abanengi uzwisiswa kakhulu ngabadala ngakho ngakubona kukuhle ukuthi ngicule umculo we-house ozwisiswa ngabatsha ngihlanganise levangeli ukuze lifinyelele kubo.

TD: Kuhle kakhulu lokhu, akusitshele ukuthi bawumukela njani umculo wakho abatsha.

BN: Umculo wami bayawuthakazelela kakhulu njalo okungithokozisa kakhulu yikuthi awuthandwa kuphela ngabatsha kodwa labadala bayawuthakazelela kakhulu ngoba uqukethe amazwi amahle athethwe eBhayibhilini. Nginxuswa emabandleni ehlukeneyo njalo lasemicimbini emikhulu emadolobheni agoqela iVictoria Falls, Hwange bayanginxusa ukuthi ngizocula. Ezinye indawo ezigoqela iJambesi kanye leTsholotsho lazo sengike ngazivakatshela.

TD: Uthe wena sowacindezela amadlalade amahlanu, akutsho ngamafitshane ukuthi wenelisa njani ukuhlanganisa umsebenzi wakho weScouting kanye lomculo.

BN: Kuliqiniso ukuthi ngilamadlalade amahlanu ebizweni lami. Angizake ngibe lohlupho lokuhlanganisa umculo wami lomsebenzi engiwenzayo owe-Scouting. Kodwa umsebenzi weScouting ungenza ngenze kuhle umsebenzi wami wokucula ngoba izikhathi ezinengi ngiyabe ngisegangeni lapho engithola khona ukuthula ngingaphanjaniswa ngumuntu okungivumela ukuthi ngilobe ingoma zami. Phezulu kwalokhu imvelo layo iyangigqugquzela ukubhala ingoma zami.

TD: Bunzima bani ohlangane labo ekuculeni.

BN: Ubunzima obukhona yikuthi eZimbabwe balutshwana abantu abazwisisa ukuhambisana komculo we-gospel kanye lowe-house kodwa lolu uhlupho luya luphela ngoba ngemva kokulalelisisa umculo wami abantu bayananzelela inhloso yami ngomculo lo.

Share This:

Sponsored Links