Uncategorized

Umbono woMthunywa: Udlakela lwabahlasela bephethe amabhemba kaluqedwe

09 Jan, 2020 - 00:01 0 Views
Umbono woMthunywa: Udlakela lwabahlasela bephethe amabhemba kaluqedwe

uMthunywa

KULEZINSUKU sokuyinto eyimvama ukuthola indaba ezikhuluma  ngamaqula abesilisa ahlasela abantu ngamabhemba.

Akusamangalisi ukuthi uvula iphephandaba uzwe ukuthi amaqula la ahlasele abantu emavinkilini loba emgodini othile batshiya bebulele umuntu angathi baquma inkomo.

Laba bantu kukhanya vele bona akubethusi ngitsho ukulimaza loba ukubulala umuntu. 

Kukhanya angani ukuhlasela umuntu ngebhemba sekungumdlalo wamadlwane ikakhulu kubomakorokoza ngoba vele sebehamba bewathwele indawo yonke.

Kuthiwa abanengi vele sebehlala bephethe amabhemba la angathi yizithupha ezitshengisa ukuthi bangobani. Okudanisayo ngamaqula la yikuthi bangafika endaweni bazenza bona abanikazi bendawo okuyikho okucina kudala umsindo.

Kuyadingeka ukuba amapholisa enze umsebenzi wabo abophe abantu laba baye lapho okumele babe khona, emajele ngoba amaqula la asezenzela umathanda emphakathini.

Kuyinto etshaqisa umzimba ukucabanga ukuthi ungathi uzihambela nje uhlangane lamaqula la ehlasela abantu lawe uhle wehlelwe ngamasha la. 

Imibuzo esesilayo njengozulu nje yikuthi kungani amacala la esesanda kangaka njalo kungani abantu sebelezibindi ezesabeka okokuthi bahamba bethwele amabhemba besenzela ukuhlasela lokubulala abanye. 

Thina njengesizwe besingakwejwayelanga konke lokhu kodwa kulezinsuku akuhlali amalanga amangaki ungezwanga ngezigebengu ezihlasele abantu. 

Abantu sebengabahamba bephethe izibindi ngenxa yokwesaba okungabavelela ngokuziphatha kwamaqula la. 

Kuyonale iviki edlulileyo sike sezwa ngamapholisa ahlaselwa ngelinye iqula lezigebengu lezi ezazihlome ngamabhemba zabulala elilodwa elinye lalimala.

Kuyadanisa ukuthi amacala wonke la enziwa ngabafana abancane okukhangelelwe ukuthi babe ngabakhokheli bakusasa belizwe.

Kungumbono waleliphephandaba likazulu ukuthi inyathelo eselithethwe ngamapholisa                    ukuthi badubule izigebengu lezi ngenhloso yokubulala kungaphathisa ukuqeda udlakela  oselukhona.

Kambe kungabe kungumoya bani osungene abantu bakwethu? Kungani abantu bengasazili lutho?

Share This:

Sponsored Links