Uncategorized

Umbono woMthunywa: Kumele kube laboZupco abathwala abemaphandleni

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Umbono woMthunywa: Kumele kube laboZupco abathwala abemaphandleni

uMthunywa

YISIKHATHI esinzima elizweni kodwa uHulumende useyenze imizamo yokuthi abantu emadolobheni bangathwali nzima ngokubhadala imali ezinkulu eziqanjwa ngabemitshova ngokufaka amabhasi akoZupco ukuthi agijime emalokitshini onke ukuze uzulu ahambe ngemali ephansi.

Kuyisenzo esihle kakhulu esenziwa nguMongameli welizwe ukuletha amabhasi ngoba kutshengisa ukuthi uyabanakekela abantu bakhe ngesikhathi sobunzima.

Into nje ebuhlungu yikuba lanxa uHulumende enze lokhu kungathi amabhasi akoZupco la asegcwele emadolobheni kodwa emaphandleni kawasekho. Endaweni ezinengi emaphandleni sekuhamba imitshova layo eqamba imali santando okwenza kube nzima kulezinsuku ukuthi abantu bavakatshelane loba nje ukuthi bahambele imikhuhlane.

Yebo, zikhona indawo ezisele lawo amabhasi kodwa akusiwonke amakhaya ahamba amabhasi njengenjwayelo kulezinsuku.  

Abantu sebehamba nzima emaphandleni ngoba ngaphandle kokubhadala inkalakatha zezimali, imitshova eminengi ihambela phansi okwenza ingenelisi ukufinyelela kwezinye indawo lapho abantu ababevame ukwehlela khona ngenxa yobubi bemigwaqo. 

Abantu basisitheka lezikhwama kanye lamasaka okudla abayabe bekuthengele imuli zabo sebetshiywe lapho abemitshova abathanda khona. Asazi ukuthi abantu beNkosi bazaphephela ngaphi njengoba lesikhathi sezulu sesisondele nje ngoba vele kwezinye indawo lawo amabhasi ebengenelisi ukufinyelela kuzo nxa izulu lisina. Asazi ukuba iyozala nkomoni sokuhanjwa ngemitshova.

Siyazi ukuthi amafutha emota asekhwela maviki onke njalo sekudingeka imali enengi ukuthi umuntu agcwalise itanka yemota yakhe kodwa phela kumele kubonakale ukuthi abantu kabapikiswa amajele ngabemitshova ngokuqamba inkalakatha zemali zokuhamba bekhangele eceleni ngoba besazi ukuthi akula enye indlela abangahamba ngayo lapho abayakhona.

Kuyadingeka ukuthi uHulumende adinge amanye amabhasi azahamba endaweni ezehlukeneyo ezemaphandleni ngemali efinyelelwa nguzulu ukuze abantu bangathwali nzima nxa befuna ukuvakatshela izimuli zabo.

Kusobala nje ukuthi njengoba ikhefu leKhisimusi lisondela kumele uHulumende alungisise udubo lwamabhasi lolu ukuze izimuli zenelise ukuyahlangana emakhaya ngalo ikhefu leli njengokwenzakala minyaka yonke.

Lanxa isimo sinzima njalo abasemadolobheni babathande ukuthi bayochitha isikhathi sekhefu bendawonye lezimuli zabo kungakho lokhu akumelanga kwehlule lonyaka. Kungumlandu kaHulumende ukuthi abone ukuthi iphupho likazulu leli liyagcwaliseka kumkhonomi onzima.

Ngendlela uHulumende enza ngayo ukusiza abantu bemadolobheni kundleko zokuhamba kenze okufanayo njalo kuzihambi zemaphandleni. Kawagcwale zonke indawo amabhasi.

Share This:

Sponsored Links