Uncategorized

UMBONO WOMTHUNYWA: Amasiko alilifa lethu lensika yentuthuko

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
UMBONO WOMTHUNYWA: Amasiko alilifa lethu lensika yentuthuko

uMthunywa

IVIKI lokunanza ezamasiko elizweni leZimbabwe, i-Culture Week lizavulwa ngokusemthethweni ngoMgqibelo nguMongameli welizwe uKhomuredi ED Mnangagwa eGlamis Arena eHarare.

Ngemva kokuvulwa okusemthethweni kweviki le izabelo ezitshiyeneyo zizananza amasiko atshiyeneyo akuleli endaweni ezitshiyeneyo.

Indikimba yalonyaka ithi “African Royalty — Our Heritage” kusitsho ukuthi “Ubukhosi beAfrica — Ilifa lethu”. Ubukhosi lobu sibuthola ngokusebenzisa amasiko ethu wona alakho ukusithuthukisa lokusiphakamisa. 

Isizwe siyilokhu esiyikho khona ngamasiko aso njalo lokhu kusinikeza isithunzi phakathi kwamanye amazwe omhlaba. Yingakho kuqakathekile ukuthi izizalwane zonke zeZimbabwe zibe yingxenye yemikhosi ezaqhutshwa endaweni ezitshiyeneyo elizweni yokuthakazelela amasiko ukuze alondolozwe hlezi atshabalale singananzeleli. 

Usuku lokunanza amasiko atshiyeneyo emhlabeni wonke jikelele olwe-World Day of Cultural Diversity for Dialogue and Development lunanzwa mhlaka 21 Nkwenkwezi. 

Ukuwalondoloza ngokusebenzisa imikhosi efana layonale eye-Culture Week kuqakathekile ngoba kunceda kakhulu izizukulwane lezi ezizayo kusasa.

Akukho mzali ongafuniyo ukutshiyela abantwabakhe kanye lezizukulwane ezilandelayo ilifa elokuthi basale bemkhumbula ngalo.

Ngalokhu kuhle ukuthi ilizwe lethu lalo lilondoloze amasiko omdabuko kanye lobuntu bethu ukuze izizukulwane zethu ezizayo kusasa ziwafice.

Phela zizakwazi ukuthi thina njengamaNdebele, Shona, Tonga, Kalanga, Sotho, Venda kanye labanye, siphila kanjani. Zizakwazi njalo ukuthi kuyini okuzilayo empilweni yethu abansundu kanye lalokhu okwamukelekayo. 

Izizukulwane ezizayo kanye labanye abasakhulayo bazakwazi ukuthi ukuziphatha kuhle ngokomdabuko kunjani kanye lokuthi ukuhlonipha kutshoni. Lezi yizinto ezinengi ezidinga ukuthi abantu bazifundiswe kusetshenziswa imfundiso yomdabuko. 

UHulumende okwamanje uphakathi kokunikeza abantu abansundu bakuleli amandla okuzithuthukisa ngezomnotho ngaphansi kwehlelo ezehlukeneyo eziqhutshwa nguHulumende.

Ngalokhu kubalulekile ukuthi ezemidlalo zisetshenziswe njengendlela yokuthuthukisa abantu, sengisitsho ngokuziphilisa kwabo okugxile kwezomdabuko. 

Lapha edolobheni lakoBulawayo umkhosi wokunanza amasiko uzakuba selokitshini leNtumbane, eNtumbane Hall mhlaka 22, kuthi esabelweni seMatabeleland North usuku lolu luzananzwa eShaba Cultural Village eTsholotsho mhlaka 24, eNkabazwe abantu bazakuthi gwaqa eRuchanyi Primary School eShurugwi, kuthi esabelweni seMatabeleland South kuzabuthanwa eNyandeni Culture Centre, eGwanda South.

Share This:

Sponsored Links