Uncategorized

Umbono woMthunywa: Akudingwe ezinye indlela zokunika uBulawayo amanzi

12 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Umbono woMthunywa: Akudingwe ezinye indlela zokunika uBulawayo amanzi

uMthunywa

AMANZI yinsika yempilo yakho konke okuphilayo emhlabeni. Kuyadanisa njalo kubuhlungu ukwazi ukuthi njengoba kungangenanga amanzi amanengi emadamu kungenzeka ukuthi idolobho lakoBulawayo ngemva kwenyanga ezimbalwa ezizayo liswele amanzi ngenxa yokuthi amanzi asemadamu azabe engeseneli abantu abahlala lapho.

Kungaba kubi kakhulu ukuthi idolobho lakoBulawayo liphinde liswele amanzi njengesimo esake saba khona kuminyaka embalwa edluleyo. Izakhamizi, amankampani, amabhawa ngitsho labantwana besikolo bake babaphakathi kwelitshe lembokodo ngenxa yokuthi ingxenye yeviki abantu babengelalo ngitsho ithonsi lamanzi elaliphuma ezimpompini zabo.

Indwendwe zokudinga amanzi kuma-bowser lasezibholaneni kwaba yinto yansuku zonke.

Kuyamangalisa ukuthi langemva kwengxaki engangale eyabakhona ikhansili yakoBulawayo ilokhu igoqe izandla, ikutshayi indiva  ukuthi ithathe amanyathelo angancedisa kwakhiwe ezinye indawo zokwamukela amanzi.

Iziphathamandla zekhansili zihlezi nje zibikela izakhamizi zakoBulawayo ukuthi akulamanzi angena emadamu sengathi kazikho ezinye indlela ezingenziwa ukuthi kuvunwe amanzi anganathwa ngabantu.

Mthwakazi kambe abakhokheli bangahlala bekhuluma ngento nye betshintshana amahofisi bengenzi lutho ngohlupho lokuswelakala kwamanzi esibhekane lalo?

Kuyadanisa ukuthi ngesikhathi kukhulunywa ngomkhuhlane osuqede abantu kwezinye indawo owe — Covid-19 okubikwa udinga ukuhlanzeka ukuthi abantu bakoBulawayo bazakwenelisa njani njengoba kuhlala kungelamanzi ezindlini.

Kusegcekeni ukuthi isabelo seMatabeleland South kasitholanga izulu elinengi okutsho ukuthi njengoba kulapho okulamadamu agcina amanzi akoBulawayo, amanzi edolobho leli kawasoze enele.

Umbuzo osemqoka uthi ikhansili isibeke mizamo bani yokulondoloza amanzi khathesi?

Okunye okucaphula inhliziyo zabanengi yikuthi ikhansili iqakathekisa ezinye izinto ukwedlula udubo lwamanzi.

Sokuyisikhathi sokuthi sizwe ngendlela ezikhangelelwe ukulandelwa zokuvuna amanzi ezizakwenza udubo lwamanzi lukaBulawayo lube yimbali.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi imali engezelelwe izakhamizi zakoBulawayo ngukhansili aluba enye yayo iyahanjiswa kumizamo yokudinga indlela zokuvuna amanzi njengoba uzulu ekhangelele kuyo ikhansili.

Share This:

Sponsored Links