Uncategorized

UMBONO: Ukuba lemvukuzane akusimlindi uyacina empilweni

14 Oct, 2021 - 00:10 0 Views
UMBONO: Ukuba lemvukuzane akusimlindi uyacina empilweni

uMthunywa

UMKHUHLANE wemvukuzane ngesinye sezifo ezihamba phambili emhlabeni jikelele esibangela ukufa kwabadala labatsha lezinsuku.

Inhlanganiso yamazwe ebona ngezeMpilakahle kumbiko womnyaka ka2020 yaveza ukuthi imvukuzane ibulele abantu abangu-10 miliyoni emhlabeni wonke. Phakathi kwemihlobo ehlukeneyo yemvukuzane eyabulala abantu, imvukuzane yebele kubikwa ngomnyaka lo, yabulala abantu abangu-685 000.

KweleZimbabwe ugatsha olubona ngezeMpilakahle luveza ukuthi imvukuzane yebele yimvukuzane yesibili ebangela ukufa kwabantu kuleli.

Ngesizatho lesi umhlaba wonke, ngenyanga kaMfumfu uqhuba umkhankaso inyanga yonke wokulimukisa abantu ngomkhuhlane lo, weBreast Cancer Awareness Month lapho abantu abafundiswa ngokuqakatheka kokuzihlola amabele abo kunye lokuyahlolwa nxa kukhona abakusolayo.

Isifo semvukuzane okusenza sibe yingozi kakhulu yikuba abantu abanengi bavakatshela abezempilakahle isikhathi sesihambile njalo baswele lokwelatshwa masinyane.

Esintwini abantu bakholelwa ukuthi isifo semvukuzane ngamaloyo okuyikho okwenza abantu baqale babhode ebantwini andubana baye esibhedlela ukuyakwelatshwa okwenza bacine bephuza ukuyathola ukwelatshwa.

Abanye abantu uthola bekhala bethi isihlobo sabo saloywa nguzibani kanti cha ngumkhuhlane osukhona phakathi kwethu odinga nje ukuthi welatshwe masinya.

Kuyinto ebuhlungu ukuthi kulokhu kulabanye abantu besifazana abalokhu bengazihluphi ngokuzihlola imizimba yabo wona umkhuhlane wemvukuzane usugcwele. Ukudonsa inyawo ngeke kusize muntu kodwa ukusukumela phazulu ukuyahlolwa kungasindisa imphefumulo.

Umuntu olemvukuzane ulakho ukwelatshwa asile nxa angaphangisa ukuya esibhedlela umkhuhlane lo ungakasabalali emzimbeni.

Inengi labantu eliphila emaphandleni alilalwazi olwanelelyo mayelana lalo umkhuhlane. Lokhu sekubangele ukuthi labo bafe kukanti bebelakho ukuziphilela.

Umkhuhlane lo kawukhethi ukuthi uhlasela abasemadolobheni kuphela, kodwa losemaphandleni laye ulakho ukuba lawo.

Kungakho-ke ngale inyanga njengoba kuqhutshwa umkhankaso wokulimukisa abantu ngemvukuzane yebele kuhle ukuthi imikhankaso le ihambe njalo lasezindaweni ezehlukeneyo zemaphandleni ukuze  bonke abantu bathole ulwazi.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi sekuyisikhathi lapho abantu okumele bazi ukuthi ukuba lomkhuhlane wemvukuzane akutsho ukuba usukomlindi uyacina khepha udinga nje ukuthi ubonakale masinyane welatshwe kulokuba utholakale ususabalele emzimbeni.

Share This:

Sponsored Links