Uncategorized

UMBONO: Phos’ elakho…Balandeli benguqu mayuyu…!

14 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
UMBONO: Phos’ elakho…Balandeli benguqu mayuyu…!

uMthunywa

Unobhutshuzwayo ngumdlalo okholisisayo njalo obambanisa abantu noma beyimihlobo etshiyeneyo.

Ngikhumbula ngisadlalela elinye iqembu esigabeni sakithi kwakuthi mhla sidlala kwakugcwala abalandeli bezobukela abathengisayo labo beze ngobunengi besazi ukuthi into abazithengisayo zizathengwa ngoba abantu bebanengi.

NgeSonto edlulileyo bekungqikilana iqembu leBosso lele DeMbare, phela ukhophe olulabalandeli bamaqembu la ngolwakudala.

Banengi abalandeli bamaqembu womabili abalokhu belengqondo yokuthi iBosso ngeyamaNdebele kuthi iDembare ngeyamaShona.

Amaqembu kawalandelwa ngemihlobo langendimi kodwa kumele ulandele ngokuthakazelela indlela iqembu eliyabe lidlala ngayo lokuthi abaholi balo balihola ngendlela elobunono.

Esikhathini esinengi lapho okudibana amaqembu la kuba lokulwa kwabalandeli okungelani lenguqu.

Abalandeli bakhona bahlala bethobelene, into encane bayithatha bayenze into enkulu, bakhohlwe ukuthi abadlali bona kabalwi ngezandla umdlalo uphela bayaxhawulana behleka betshengisa ubungane, lakubalandeli kumele kube njalo hatshi ukuthi kube lempi.

Ngemva kwemizuzu engaphansi kwamatshumi amane umdlalo uqalisile iDembare ikhokhela bazonda abalandeli beBosso besola unompembe.

Yawuchitha umuthi inkonyane ngoba bagcwala enkundleni kwacina kubaleka lamapholisa ngoba besiza kubo njengenkomo ezeleyo, njalo bebona ukuthi abantu bazabalimaza.

Ezinye zezikliwi kwathi sekuvuke umsindo babethatha into zabantu abathengisayo kungela mbadalo lezimota labantu kwalimala abanye bagwazwa abanye njalo batshaywa ngamatshe. Imota zamapholisa lazo zazijikijelwa ngamatshe.

Into okumele abalandeli bayazi yikuthi emdlalweni kuleqembu okumele lidliwe kumbe kube ngutshiki lobhanqa.

Ukulwa akuncedi ngalutho iqembu yilo elibhadaliswayo imali ezinengi kulimaze isikhwama seqembu, yingakho ngisithi mayuyu bo, asambeni siyebukela amaqembu ethu kuthi lanxa lelo olisekelayo linganqotshwa ungapheli moya ngoba kwelinye ilanga lizanqoba.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds