Uncategorized

UMBONO: Induku ayiwakhi umuzi

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
UMBONO: Induku  ayiwakhi  umuzi

uMthunywa

UKWANDA kwezehlakalo zabantu abathetheneyo ababulalanayo kuthi lo obuleleyo azibulale kuyethusa kakhulu kulezinsuku. Ayipheli iviki singabalanga kumaphephandaba ngendoda ebulele umkayo kumbe owesifazane obulele umkakhe ngenxa yendaba zothando.

Kuliqiniso mahlabezulu ukuthi kubuhlungu ukulahliswa ngumuntu owabopha ifindo likasofa silahlane laye kodwa nxa sokuthe kwaba lokungathembeki emtshadweni kungangcono umuntu atshiye kulokuthi abulale umuntu acine esejele kumbe esefile laye. 

Indaba ezifana lalezi ziyadabukisa njalo ziyinsindabaphenduli njengoba omunye ephenduka isitha abesebulala isithandwa sakhe. Kusuka kudide amakhanda abantu basale bezibuza ukuthi indaba le kambe ibingeke ilungiswe ngokukhumisana umlotha kambe kuze kuphethe ngezidumbu. Ukulwa kuvele kukhona phakathi kwabathetheneyo kodwa izinga osokufike kilo kulezinsuku liyethusa.

Asazi ukuthi yinyamazana bani esingenele emizini esikwenza kubelula ukuthi abantu bangesabi ukuchitha igazi. Okubuhlungu kakhulu ngendaba ezinje yikuba zenzakala phakathi kwabathetheneyo hatshi amajaha lezintombi. Kambe nxa abantwana bebona abazali besilwa baze bafike kuzinga lokubulalana sithi bafunde sifundo bani kuhlazo elingaka?

Basala besizwa njani njalo lomphakathi ubaphatha njani? Kumqoka ukuthi abantwana abazithole sebekusimo esinje bathole abangabacebisa ukuze basizwe elakusasa labo lingacini liphambaniseka. Abanye balaba bantwana nxa bengasatholanga usizo bavele bawenyanye umtshado bangabi besafuna ukwenda kumbe ukuthatha bangakhula.

Bacina bekubona kungcono ukuba ngumazakhela umuntu aze ayekufa. Umtshado waphawulwa wabusiswa nguMvelinqangi kungakho-ke umtshado ungcwele njalo kumele uphathwe ngaleyondlela.

Kuqakathekile ukuthi abantu bawuhloniphe umtshado ngoba awusiwona indawo yokudlalela kumbe wokudlaliselana isikhathi. Inkinga zizahlala zikhona kodwa kumele sazi ukuthi ukulwa ngeke kuziqede ngitsho.

Kungumbono kaMthunywa ukuthi abantu bakhulumisane nxa kuthe kwaba lohlupho phakathi kwabo. Abantu kabahlale besazi ukuthi induku ayiwakhi umuzi. Nxa kusehlula ukukhulumisana kungangcono kudingwe abadala, abafundisi kumbe abacebisi ukuthi bazame ukubasiza kungakonakali.

 

 

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds