Umalukazana ubanjwa loyisezala

13 Jan, 2017 - 18:01 0 Views

uMthunywa

Cornelius Luphahla
ZIKHUZA imihlola izakhamizi zesigabeni seChibila, eBinga ngemva kokuba enye indoda ibanjwe xhaka incinda uluju lwemvelo lomalukazana wayo emasimini libalele.

Isiga lesi senzakale ngoMgqibelo kuviki ephelileyo lapho uMnumzana Komuyendo Dube atholwe khona ngumntanakhe uMnumzana Lameck Dube esotha umlilo wemvelo lomkakhe uNkosazana Beatrice Nkomo.

UMthunywa uxhumane loMnumzana Lovemore Ndlovu ongumakhelwane kaDube wathi yena wezwa sokungumsindo komakhelwane wathola kuthiwa uDube usebanjwe lomalukazana wakhe.

“Mina ngangisemasimini ami ngihlakula ngezwa umsindo emasimini kamakhelwane wami ngagijima ngaya khona.

Ngithe ngifika ngathola uLameck etshaya umkakhe enqunu ngabalamula. Ngambuza ukuthi umtshayelani wathi umthole elele loyise waze wangitshengisa lapho ababelele khona.

“Lokhu kwangethusa kakhulu sathi sesimbuza uDube wathi kakwazi ukuthi ukwenze njani. Ngikhuluma nje indaba le yabikelwa usobhuku ngakho kayikathoniswa,” kulandisa uMnu Ndlovu.

Ebuzwa ngale indaba uDube uvumile ukuthi yenzakala wathi wayezama ukuqinisa umuzi womntanakhe ngoba umalukazana wakhe uhlala esola umkakhe.

“Kuliqiniso sibili ukuthi ngaganga lomalukazana kodwa ngangingazimiselanga ukukwenza lokhu. Uhlupho yikuthi umalukazana wami wayehlala engibikela ukuthi umntanami kamjabulisi endlini ethi usecabanga ukutshiya umendo.

“Lokhu kwenza saphetha sesizwana lomalukazana ngizama ukuqinisa umuzi wabantwana. Ngalokhu ngisazomxolisa umntanami siyilungise indaba le ngoba kasisezwani,” kutsho uMnu Dube.

Ekhuluma loMthunywa uNkszn Nkomo uthe okwenza waganga loyisezala yikuthi umkakhe ubengamphathi kuhle endlini.

“Okwenza ngazwana lobabazala yikuthi umkami wayengangiphathi kuhle endlini ngithi nxa ngizama ukubonisana laye angitshaye ngasengibikela ubabazala sahle saqala ukuzwana. Ngalokhu indaba le ikusobhuku kayikathoniswa, kangazi ukuthi izathoniswa nini.

“Noma kunjalo umkami ngihlala ngimxolisa ngoba ngamphambanisa kakhulu,” kutsho uNkszn Nkomo.

Usobhuku wakule indawo uMnumzana Joel Munsaka ebuzwa ngale indaba uvumile ukuthi uyayazi wathi ngeke akhulume okunengi ngayo ngoba kayikathoniswa.

“Indaba yokubanjwa kukaDube eganga lomalukazana wakhe emasimini ifikile kodwa kangikayithonisi ngizayithonisa ngoLwesine. Ngalokhu-ke ngeke ngakubikela lutho ngayo,” kuphetha uMnu Munsaka.

 

Share This:

Sponsored Links