Uncategorized

UL’vovo uzazinakekela ngcono

12 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
UL’vovo uzazinakekela ngcono UMculi we-kwaito uL’vovo Ndlovu usephumile esibhedlela ngemva kokugula ekupheleni komnyaka odlule

uMthunywa

UMCULI wekwaito osanda kuhlaselwa yikugula, uL’vovo Derrango, kulezinto azozitshintsha ngendlela aphila ngayo, ukuze ahlale engumqemane.

Kuthuke abanengi ngeKhisimusi edlule kuvela izindaba ezithi uL’vovo ungeniswe esibhedlela ehlaselwe yisifo sohlangothi ngemva kokuquleka kade elandisa emcimbini eNdwendwe ngoMpalakazi mhlaka 23.

Ukumenyezelwa kokugula kwakhe kuze ngemva kokuvela kwezindaba zokutshona kukaMampintsha mhlaka 24 Mpalakazi 2022, laye obekade etshaywe lunhlangothi.

Umaneja kaL’vovo, uSthabiso Dladla, uthe lo mculi wodumo lwezingoma okubalwa kuzo iBayang’sukela, Resista lezinye, uphume esibhedlela ngoLwesine olwedluleyo.

Lvovo Deerango

“Ungumqemane manje, usekhaya. Uphila ngempela manje. Okuseqhulwini kuye ukutshintsha indlela aphila ngayo.

“Kube lezinto azivumile ukuthi ubengazilandeli kahle, ukunakekela impilo yakhe futhi uzimisele ngokwenza kangcono. Uzotshintsha ukudla akudlayo, adle okulempilo ngoba uyazi ukuthi isikhathi esinengi basichitha emgwaqweni, bagcina bengadli kuhle. Lamaphilisi esifo somfutho wegazi uthe wawekela ngoba engelalo ulwazi oluphelele, kodwa ubonile ukuthi lokho kucitshe kwaqeda ngempilo yakhe,” kutsho uSthabiso.

Uqhube wathi ugula nje, ubematasa lomsebenzi omutsha alungisela ukuwukhipha.

“Kulengoma entsha azoyikhipha maduze. Kwenzeka isigameko ubematasa le-EP ngoba kulezingoma asezenzile. Okubalulekile kodwa ukugxila empilweni ngoba kulezinto ezinengi adlule kuzo ngo-2022, okuyizinto azobhodla kuzo ngomculo.

“Ube lengozi yemota, ukhwantalala lokuhlala amaciko engasebenzi lalesi sigameko sokugula. U-2022 ube ngunyaka obunzima kuye. Ulethemba lokuthi u-2023 uzoba ngcono futhi uyakholwa ukuthi kusekunengi angakwenza emculweni, akuphelile ngaye.”

USthabiso uphethe ngokuthi lo mculi uyabonga ngemilayezo abeyithola ebimfisela ukusila.

“Ubeyibona yonke imiyalezo eyifunda. Abantu babe lomthelela ekutheni asinde futhi lokho akakuthathi kancane. Abantu uzobachazela konke adlule kukho ngomculo ngoba uyiciko.”-Isolezwe

Share This:

Sponsored Links