Ukwakhiwa kwezibanjalo ezibalulini lezandisweni

10 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Ukwakhiwa kwezibanjalo ezibalulini lezandisweni

uMthunywa

ISIBALULI laso singaguqulwa sibe yisibanjalo bese sisenza umsebenzi wokulandisa emutshweni.

Funda izibonelo ezilandelayo: 1. Kusibaluli /omhlophe/ isibanjalo ngu/umhlophe/. 2. Kusibaluli /abamhlophe/ isibanjalo ngu/bamhlophe/. Kusibaluli /omhlophe/ isibanjalo ngu/umhlophe. 4. Kusigaba 4 isibaluli ngu/emhlophe isibanjalo ngu/imhlophe/.

Kusigaba 5 isibaluli ngu/elimhlophe/ isibanjalo ngu/limhlophe/. Kusigaba 6 isibaluli ngu/amhlophe/ isibanjalo laso ngu/amhlophe/. Kuzibonelo zonke lezi izivumelwano zesibaluli zisusiwe kwandulelwa ngezivumelwano zenhloko.

Nanzi izibonelo zesibanjalo esakhiwe ezibalulini ezokulandula. Kusigaba 1 ukuvuma isibanjalo ngu/umhlophe/.

Ukulandula ngu /akamhlophe/. Kusibanjalo/bamhlophe/ esilandulayo ngu/abamhlophe/.Kusibanjalo /umhlophe/ esilandulayo ngu/awumhlophe/. Kusibanjalo /imhlophe/ esilandulayo ngu/ayimhlophe/. Kusigaba 5 isibanjalo ngu/amhlophe/ esokulandula ngu/awamhlophe/.

Ukwakhiwa kwezibanjalo ezandisweni: Izibanjalo zingakhiwa ezandisweni ngezindlela ezimbili ezilandelayo. Indlela lezi ngezokuqalisa ngo yi- lo i-, langokuqalisa ngezivumelwano zenhloko. Izibonelo: Kusandiso /khona/ isibanjalo ngu/ukhona/yikhona. Kusandiso /ekhaya/ isibanjalo ngu/isekhaya.

Ekulanduleni singaqalisa ngesakhi sokulandula u – aku-. Izibonelo: akumanje, akuphezulu, akukhona. Enye indlela yokulandula ngeyoluqalisa ngo – akusikho esandisweni.

Izibonelo: Akusikho emfuleni, akusikho ekhaya njalonjalo. Ukuqalisa ngesivumelwano senhloko: emfuleni – usemfuleni, basemfuleni, kusemhlabeni. Kude – ukude, bakude, kukude.

Kasilandeleni izixwayiso zabezempilakahle sivikele ubhubhane lweCOVID 19.

Share This:

Sponsored Links