Ukwakhiwa kwezandiso esabizwaneni sokukhomba

12 Jul, 2018 - 00:07 0 Views
Ukwakhiwa kwezandiso esabizwaneni sokukhomba

uMthunywa

IZIBONELO: Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 1 ulo- isandiso ngu/kulo/. Kusabizwana sokukhomba buqamama kusigaba sinye u-lowo isandiso ngu/kulowo/. Kusabizwana esikhomba kude u-lowaya isandiso ngu/kulowaya/. Kuyafanana lokwenzakala kusigaba 1a.

Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 2 u-laba isandiso ngu/laba/. Kusabizwana sokukhomba buqamama u – labo isandiso ngu/kulabo/. Kusabizwana esikhomba kude u-labaya isandiso ngu/kulabaya/.

Kuyafanana lokwenzakala kusigaba 2a. Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 3 u-lo isandiso ngu/kulo/. Kusabizwana sokukhomba buqamama u-labo isandiso ngu/kulabo/. Kusabizwana esikhomba kude u-labaya isandiso ngu/kulabaya/.

Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 4 u-le isandiso ngu/kule/. Kusabizwana esikhomba buqamama u –leyo isandiso ngu/kuleyo/. Kusabizwana esikhomba kude u-leya isandiso ngu/kuleya/. Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 6 u-la isandiso ngu/kula/. Kusabizwana sokukhomba buqamama u-lawo  isandiso ngu/kulawo/. Kusabizwana sokukhomba kude u-lawaya isandiso ngu/kulawaya/.

Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 7 u-lesi isandiso ngu/kulesi/. Kusabizwana esikhomba buqamama u-leso isandiso ngu/kuleso/. Kusabizwana esikhomba kude u-lesiya isandiso ngu/kulesiya/. Nanzelela ukuthi kusigaba 8 isandiso sakhiwa ngendlela efanayo umehluko yikuthi izabizwana lezi ziyabe sezisebunengini nje kuphela. Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 9 u-le isandiso ngu/kule/. Kusabizwana sokukhomba buqamama u-leyo isandiso ngu/kuleyo/. Kusabizwana sokukhomba kude u-leya isandiso ngu/kuleya/.

Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 11 u-lolu isandiso ngu/kulolu/. Kusabizwana sokukhomba buqamama u-lolo isandiso ngu/kulolo/. Kusabizwana esikhomba kude u-loluya isandiso ngu/kuloluya/.

Kusabizwana sokukhomba eduze kusigaba 15 u –lokhu isandiso ngu/kulokhu/. Kusabizwana sokukhomba buqamama u-lokho isandiso ngu/kulokho/. Kusabizwana sokukhomba kude u-lokhuya isandiso ngu/kulokhuya/.

Sekusobala-ke bafundi sesihambe lesi sibanga ukuthi siphawule sithi, kuzo zonke izigaba isandiso sendawo sakhiwa ngokuqalisa ngo –ku- esabizwaneni sokukhomba.

Share This:

Sponsored Links