Ukuvuna amanzi kuyasiza izilimo lezifuyo

17 Jan, 2019 - 00:01 0 Views
Ukuvuna amanzi kuyasiza izilimo lezifuyo

uMthunywa

Bongani Ndlovu
ABALIMI bakhuthazwa ukuba bavune amanzi ngoba abalusizo esikhathini esinengi nxa izulu lingasekho.

Intatheli kaMthunywa ikhulumisane loMnumzana Davison Masendeke onguChief Agronomist esabelweni seMatabelaland North othe ukuvuna amanzi ngenye indlela eqakathekileyo okumele yenziwe ngabalimi.

“Inengi labalimi abazihluphi ngokuvuna amanzi ngoba abakwazi ukuthi aqakatheke okunganani. Inengi labo lithembe ukusebenzisa amanzi abawathola ngesikhathi izulu lisina, kukanti umlimi sengawavuna lawo manzi ukuze awasebenzise ngelinye ilanga.

“Amanzi lawa angakuphathisa ekuthini ulime loba izulu lingasekho uyenelisa ukusebenzisa amanzi owawavunayo loba yisiphi isikhathi,” kuchaza uMnu Masendeke.

Ubuye wachasisa ngokuthi amanzi avunwa njani: “Umlimi sengavuna amanzi esebenzisa amatanka amakhulu angakhongozela ngawo amanzi amanengi lapho izulu lisina. Amatanka la uyawafaka duze lomduli wendlu ukuze akhongozele kuhle evela emazengeni endlu.

“Okunye umlimi sengagebha amagodi kumbe imigelo lapho amanzi azagelezela khona abesezathelela ngawo izilimo zakhe nxa kungasela zulu.

Uphethe ngokuthi ngokuvuna amanzi awenzeli izilimo kuphela kodwa uyabe ususize lezifuyo zakho.

“Izulu lingahamba kusale kutshisa kakhulu amadamu ayoma ngakho nxa uvuna amanzi uyabe uncede lezifuyo zakho, ngeke zibulawe yikuswela amanzi,” kuphetha uMnu Masendeke.

Share This:

Sponsored Links