Ukusebenzisa umlotha njengefethalayiza kanye lomuthi wokubulala izibungwana

24 Jun, 2021 - 00:06 0 Views
Ukusebenzisa umlotha njengefethalayiza kanye lomuthi wokubulala izibungwana

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
UMLOTHA wenkuni ungumthombo omangalisayo we-lime kanye le-potassium esivandeni sakho. Hatshi lokho kuphela, kodwa ukusebenzisa umlotha esivandeni sakho kunika izilimo zakho ezinye ingxenye ezidingwa yizilimo ukuthi zenze kuhle.

Kodwa ifethalayiza yomlotha wenkuni yenza kuhle nxa ingafakwa ngesilinganiso esilingeneyo kumbe njalo nxa ingaqala yenziwe i-compost lokunye okuhlanganiswayo. Lokhu kungenxa yokuthi umlotha wenza i-lye kanye lesawudo ungaba manzi.

Ifethalayiza yomlotha kayifanani. Nxa umlotha osesilotheni osetshenziswa ukwenza i-compost uvela ezigodweni eziqinileyo, izinga lezakhi ezisemlotheni landise ukuba phezulu.

Umlotha ungasetshenziswa njalo ukwenqabela izibungwana. Isawudo elisemlotheni liyabulala izibungwana ezifana lama-snails kanye lezinye. Nxa ufuna ukusebenzisa umlotha ukwenqabela izibungwana wufafaze ngaphansi esilinyweni esihlaselwa yizibungwana.

Share This:

Sponsored Links