Ukulinywa kwe-peas

15 Feb, 2024 - 00:02 0 Views
Ukulinywa kwe-peas

uMthunywa

Langelihle Moyo

INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isikhuthaze abalimi ukuthi  balime i-peas ngoba kuyisilimo esingahluphiyo ukulima esandise ukukhula kuhle ngalesi isikhathi.     

UNkosazana Treggy Mpofu onguHorticulture Specialist uthe kulendlela okumele umlimi ayilandele nxa elima isilimo lesi njalo, kuqakathekile ukuthi umlimi alandele izixwayiso aziphiwa ngabalimisi ukuze isilimo senze kuhle.

“Kumele umlimi agebhe amagodi atshona okwe-5cm kuthi emizileni kumele amagodi atshiyane nge-15cm. Isilimo lesi kumele umlimi abone ukuthi uyasekela izihlahla zaso singakazali ukuze sizale kuhle singasindwa ngabantwana. Abantwana bakhona akumelanga bahube phansi ngoba kuyaphambanisa isivuno se-peas kungakho kudingeka ukuthi ligebhele izigodo eceleni kwe-peas, ukwenzela ukuthi nxa zikhula zikhule zilandela izigodo zingahubi phansi,” kulandisa uNkszn Mpofu.

Agritex

Abalimi kumele bananzelele njalo ukuthi abafaki ifethalayiza enengi, njalo lomhlabathi abalima kuwo awumi amanzi okwesikhathi eside. 

“Kuqakathekile ukuthi umlimi ahlole isilimo sakhe emasimini akhe ukuze abone ukuthi isilimo sakhe asihlaselwa yizibungu. Kuthi  nxa izulu lililutshwana kuyadingeka ukuthi sithelelwe  ngoba yisilimo esingafuni ukuswela amanzi,” kuchasisa uNkszn Mpofu. 

Ubuye wachasisa ngendlela ezingasetshenziswa ngabalimi nxa bethelela, lokuthi bengahlanyeli beminyanisa isilimo lesi, ngoba kucina kusenza ukuthi singazali kuhle. 

“Nxa lithelela isilimo lesi kumele libone   ukuthi lithela umhlabathi hatshi sona, okunye njalo kumele libone ukuthi izihlahla ze-peas lezi aziminyananga ukuze kutshaye umoya.

“Nxa sezivuthiwe umlimi engazifaka lapho okuqandelela khona kumbe azomise, ziyahlala okwesikhathi eside,” kuphetha uNkszn Mpofu.

Share This:

Sponsored Links