Ukukhwela njalonje kwempahla yokulima kuzaphambanisa ukulima

23 Sep, 2021 - 00:09 0 Views
Ukukhwela njalonje kwempahla yokulima kuzaphambanisa ukulima

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa
NJENGOBA isigaba sokulima sika2021/22 sesisondele, abalimi sebeveze ukukhathazeka ngokukhwela njalonje kwentengo yempahla yokulima nxa kuqathaniswa lemali okuthengwa ngayo isivuno sabo engakhweliyo, asebeveze ukuthi kulakho ukuphambanisa amalungiselelo enhlelo zabo zesigaba esitsha.

Intengo yefethalayiza yomhlobo we-Ammonium Nitrate ngomnyaka ka-2020 ibiyi-$3 059 kodwa khathesi isiyi $3  800 i50kg kukanti uCompound D yona yayiyi $2  634 khathesi isiyi $2 850. Intengo yenhlanyelo layo isikhuphukile, iphakethe le-50  000 liphakathi kwe $8 800 le $13 000 kukanti ama25kg aphakathi kwe $12  000 le $17 000.

Abalimi bathi intengo yezilimo zabo layo kumele ihlale ikhangelwa ukuze ihambelane lentengo yempahla yokulima.
UMqondisi weZimbabwe Farmers’ Union, uMnumzana Paul Zakariya uthe inhlanganiso isinanzelele ukuthi ukukhwela kwempahla yokulima kuphambanisa umfutho nanko phela intengo yezilimo eyamenyezelwa isigaba sokulima singakaqalisi yiyo okwathengwa ngayo isivuno sabo ngoNkwenkwezi lonyaka.

Uthe intengo yempahla yokulima iqhubeka ikhuphuka kodwa intengo yezilimo zabo kayikhweli.

Share This:

Sponsored Links