Ukuhluzwa kwengwalo

09 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo Umfanekiso uthethwe ku ISO Republic

uMthunywa

Umdlalo: Indlalifa ngubani olwalotshwa ngu N S Sigogo
Siqhubeka ngogwalo lwethu oluqukethe umbuzo omkhulu, okucaca nje ukuthi ngumbuzo osudide umdeni. Siyananzelela phakathi kombuzo lo amaphutha manengi eyeme kusiko lesiNtu, ngendlela okwaqhutshwa ngayo ukwabiwa kwelifa langendlela nje yokukhulumisana phakathi kwabadala kanye labasakhulayo.

Lapho sesikhangela inguquko yezikhathi kanye lomumo sekusala ukuthi amasiko afana lokwabiwa kwelifa siwaqhube ngendlela obekuqhutshwa ngayo izolo.
Sinanzelela kakhulu ukuthi abantu besintwana, omama bebekhangelelwa phansi kakhulu izolo okokuthi lezifuyo ezinkulu bebengela mandla phezu kwazo kodwa bebenikwa izifuyo ezifana lembuzi kanye lenkukhu ukuthi zibe semandleni abo.

Udaba lobuthakathi belubusa kakhulu empilweni yabaNsundu, uMphunzo uvusa olunye udaba ngelithi uMaNcube kaMpunzi ugada isambane emini libablele, okuyingxenye yembangela yengxabano ezinkulu phakathi kwemizi yesiNtu, kambe yena uMaNcube ubengezwa njani nxa etshayisana lamagama anje ambiza ngelomthakathi wezigodo, ngenxa nje yokuthi wayesesatshwa ngabantu bonke nje jikelele okucaca ukuthi umuntu kwakungamelanga esatshwe.

Kungabanjalo sekukhomba ukuthi umuntu sengumthakathi wezigodo, kuze kube lemibuzo eminengi ukuthi ngeqiniso impilo yomuntu vele yona ikhangelelwe ukuthi kube ngequkethe kuphi kwakhona. Sinanzelela njalo ukuthi izolo indlela zokuzilibazisa bezingekho kangako abantu bebetshonela nje ukuhlaziya amahlaya njalo begxile kakhulu kwezenkolo ebezicina njalo sezibaxabanisa zidala ukungezwani phakathi kwezimuli.

Lokhu njalo sikunanzelela phose lasekwetheni amabizo ezinja. Kungathi nje kwakulikhono lokufinyelela abantu abathile ukwedlulisa inkulumo thize ebantwini, sibona ngenja kaMphunzo ebilegama okuthiwa nguBangiqophile. Lowo laye olesazela phakathi kweguma leli uhle vele ayifunde ivaliwe lapho esedibana lenkulumo engena nje entubeni sekukhuzwa inja ngamazwi aqatha.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds