Ukuhluzwa kwengwalo

26 Jan, 2023 - 00:01 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Indlalifa ngubani: N S Sigogo

Siqhubeka ngomdlalo wethu, oyimpicane okwamagama kodwa ke uyisifundo esikhulu kakhulu emphakathini ngenhloso yokwabiwa kanye lokuqhuba ngemfanelo ukwabiwa kwelifa.

Sinanzelela ukuthi inkolo yayithatha izinga elibanzi empilweni zabantu abansundu, ngesikhathi sokulotshwa komdlalo lo. Ukulunywa kwendlebe kwakungaba yingozi etholakala phakathi kwabantu abalwayo, kodwa ke ngendlela omaNkala kanye labo Machibini ababe yiphatha ngayo lindaba kwasekungathi kulesandla somuntu phakathi, ngelimgceke nje babekhangelele ilihlo lomthakathi.

Uyalulama uMachibini kuzinhlungu zokulunywa indlebe nangu esezixoxela loMaNkala behlayazisa ngezinto ezitshiyeneyo empilweni. Baxoxisana ngokuzala kwembuzi yakhe eyayitshaye amazinyane amathathu. 

Lapha ke sinanzelela ukuthi isifuyo siyinotho yamaNdebele. Njalo ke ngokuqhubeka komdlalo sinanzelela ukuthi abasifazana abalalizwi enkomeni sizwa kakhulu ilizwi labesilisa. Lapha esiqala khona ukuzwa ngamandla abesifazana phezu kwezifuyo kulapho bekhuluma ngembuzi okuyisifuyo esilingene abesintwana, okungaba ngumqondo wokuthi abesifazana bona vele babekwe ezingeni eliphansi baze bakalwe langezifuyo abenelisa ukuzilawula.

Phakathi kwengxoxo ayisweleki indaba yenkolo okusobala ukubana yiyo ehlala njalo eqondisa impilo yabantu abansundu. Utshwala ke bona abusweleki phakathi kwengxoxo zabantu abansundu yibo obebukade bubahlanganisa, budala njalo ubuhlobo ezigabeni zabo. Indlela utshwala obebubanjwa ngakhona izolo akusafani lalamhlanje.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds