Ukuhluzwa kwengwalo

04 Aug, 2022 - 00:08 0 Views
Ukuhluzwa kwengwalo

uMthunywa

Ugwalo: Wangithembisa lami; olwalotshwa ngu I.N Mpofu

Ophezulu Stinta

Siqhubeka ngezifundo esizithola egwalweni lwethu, ngeviki edlulileyo besifunda ngokuphathwa kwabantwana.

Lapho esigcizelele khona ukuthi intandane enhle ngumakhothwa ngunina.

Lapho sinanzelela impilo esikuyo kulezinsuku, sikhangela izinto ezihlukuluza abantwana kanye lezinto eziphambanisa ziduhisa abantwana, abantwana badinga kakhulu ukuhlala ngaphansi kwesandla somzali.

Sinanzelela okuyikho okwaphambanisa uMlahlwa wacina eseyisigebengu, isilo seganga.

Abantwana bakulezinsuku ke bawele engozini kakhulu.

Esinye isifundo esisithola egwalweni lapha, siqondane lamajaha azimisele ukuthatha.

Kuqakathekile ukuthi umuntu lapho ezimisele ukuthatha intombi abeke isinqumo sibe sobala entombini njalo isinqumo siyondliwa sihlakulelwe ukuze sikhule sinakekelwe njalo.

Ngokwenza njalo kuyakhumbuza lentombi ukuthi igcine isithembiso esaziyo, ilesiqiniseko salokho ekulindileyo.

Sikubona lokhu uMlahlwa etshiya ebambise uSolakele isithembiso sokuthi uzamthatha asuke lapho anyamalale nje kungabi ndaba zalutho.

isithembiso

Azothutsha uSolakele esedelile laye waziphosela engalweni zikaNyembezi okucina sekuletha insinda baphendule yendaba, engaxazulekiyo.

Amajaha angasebenzisi amandla kodwa ke agcine izithembiso ngobuqotho ukwenzela lezintombi ngokufananayo

Share This:

Sponsored Links