Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

26 Mar, 2020 - 00:03 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo Umzila kawulandelwa Olwalotshwa ngu B D Ndlovu

uMthunywa

SILOKHU sinanzelela ukuqakatheka kwezifundo esizithola egwalweni lwethu.

Siqhubeka ngokunanzelela izifundo ezitshiyeneyo esizithola egwalweni. Ukuqakatheka kokubambana ngesinye sezifundo eziqakathekileyo esisithola egwalweni lwethu. Amabutho  eqembu labantu abaNsundu, sibabona behlela inhlelo zabo bendawonye okuyikho njalo okubasiza ukuthi bazithole bephumelela. Lalapho sebehlasela isitha amaqhinga abaphuma lawo bendawonye abanika amandla okubambana lokubona ngalihlo linye.

Aluba umuntu munye ngamunye wayezenzela akufisayo kusiya njalo ngombono wakhe kwakuzakuba lobunzima obukhulu kakhulu ukuthi banqobe isitha. Siyafunda-ke ukuthi nxa silesifiso sokuphumelela enhlelweni ezithile kuqakathekile ukuhlonipha imibono yabantu abatshiyeneyo ukuze konke kuhlanganiswe kube yisikhali sinye kulethe impumelelelo kanye lokunqoba.

Siyafunda njalo langesaga esithi ihlonipha lalapho engeke iyegana khona. Izakhamuzi loba nje zaziphakathi kokwesaba okukhulu kodwa-ke zazingadinwa ukunika amabutho eganga ukudla, indawo yokulala kanye lamanzi okuthoba umzimba.

Izakhamizi zazilakho ukwala ukusiza iqembu likaMzila ngokunanzelela ingozi ababezifaka kuyo, kodwa sizibona ngalokho kwesaba zisondela zisipha usizo ngokwenelisa kwazo, sinanzelela lokuzimisela kukaMaZondo ngesikhathi esamukela uMzila emzini wakhe ukuze amelaphe njengoba wayelimele okwamagama.

Share This:

Sponsored Links