Ukuhluzwa kogwalo – Imibhalo engalotshwanga

01 Oct, 2020 - 00:10 0 Views
Ukuhluzwa kogwalo – Imibhalo engalotshwanga

uMthunywa

Kuleli viki sizaxoxa ngokuphicana.Ukuphicana ngumdlalo wokulola ingqondo, abantwana babethanda ukuzilibazisa ngawo kakhulu lapho bezihlalele bodwa, besina bededelana, lowo lalowo etshengisela ukukhalipha kwengqondo zakhe.

Ukuphicana ke kuzwisiseka ngokuthi yikwehlula abanye ngokuhlakanipha. Njengoba umdlalo wokuphicana ungowabantwana wehluke kakhulu ke wona kunganekwane ngoba udlalwa ngaso sonke isikhathi, kodwa-ke lawo sinanzelela ukuthi wande ukudlalwa nje ngemva kokudla kwantambama lapho abantwana bezikwejisele besalindele ukuyalala.

Lakulezi nsuku umdlalo wokuphicana ulokhu nje usadlalwa ngabanengi, asebekubiza ngokuthi yikhwizi, lapho abantwana abayabe belolana khona ingqondo, bebuzana imibuzo etshiyeneyo eqondana lezinto ezitshiyeneyo, abahlangana lazo nsuku zonke.

Inhloso yomdlalo yikuvivinya ukujula kobuchopho babantwana. Abantwana babengawudlala umdlalo ngamaqembu thile ukuze kubonakale iqembu elalizanqoba amanye ngokukhalipha. Umdlalo wokuphicana wawuletha umdladla omkhulu ebantwaneni lapho bekhangelele ukubona ukuthi ingqungqulu kumbe intshantshu yazo zonke kwakungubani.

Kwakuphiwa lemiklomelo sibili kube mnandi okwamagama njengoba sibona lalamuhla kusenzakala kumidlalo yamakhwizi. Ngumdlalo obudlalwa ngababili ekuthini ukhona obuza umbuzo abanye baphendule bangaphiceka uyabachazela okudingwa ngumbuzo wakhe.

Share This:

Sponsored Links