Ukuhlolisa umhlabathi kuyanceda

14 Sep, 2023 - 00:09 0 Views
Ukuhlolisa umhlabathi kuyanceda Umhlabathi osulindele ukulinywa

uMthunywa

Langelihle Moyo

ABALIMI endaweni ezehlukeneyo sebekhuthazwe ngokuqakatheka kokuhlola umhlabathi walapho abalima khona, ukuze bakwazi isilinganiso sobumunyu, itshukela kunye lokudla okusemhlabathini lowo okudingwa yizilimo.

Ingcitshi kwezokulima uMnumzana Thulani Mlilo osebenza esitolo esithengisa inhlanyelo eSeedCo uthe kubalulekile ukuthi abalimi bathathe umhlabathi wabo uyehlolwa ukwenzela ukuthi kwaziwe ukuthi kuyini okusilelayo emhlabathini okuncedisa ukuthi isilimo sikhule kuhle.

“Ngensuku zalamuhla kuqakathekile ukuthi umlimi wonke athathe umhlabathi wakhe ahambe lawo uyehlolwa, ukuthi awulamikhuhlane, lokhu kuncedisa ukuthi abalimi babekwazi ukuthi yiluphi uhlobo lwemvundiso okumele lusetshenziswe, lokuthi ukuhlolwa komhlabathi kuyatshengisa umlimi ukuthi yikuphi ukudla, ama-nutrients asilela emhlabathini.

“Ukuhlolwa komhlabathi kuyancedisa ukuthi kungabi lokugugudeka komhlabathi okuyabe kubangelwa yikufaka imvundiso eminengi njalo engahambelani lomhlabathi wakhona,” kulandisa uMnu Mlilo.

“Lokhu kucina sokulimaza umhlabathi, njalo kubangela ukuthi insimu ihlale iphephile emikhuhlaneni lokuthi amabele alinywa emhlabathini ohloliweyo ayabe elezinga eliphezulu ngoba umhlabathi wakhona uyabe ulakho konke okudingakalayo.

“Okunye ukudla kuphuma emhlabathini ngesikhathi kuvunwa lalapho kukhitshwa amahlanga yikho-ke kuqakathekile ukuthi umhlabathi uhlolwe,” kulandisa uMnu Mlilo.

Uphethe ngokukhuthaza abalimi ukuthi andubana balime baqale bayehlolisa umhlabathi wabo.

“Ukuhlolwa komhlabathi kuyalincedisa ukuthi libekwazi isimo somhlabathi ngaleso sikhathi lokuthi kuyini okudingakala ukuthi kwengezelelwe, okunjengomvundiso lokuthi kuyancedisa ukuthi kwazakale ukuba nxa kulamagcikwane athile emhlabathini angelatshwa njani kwesinye isikhathi kuyabe kufuna umlimi alime etshintshanisa izilimo kundima ezehlukeneyo ukwenzela ukuthi umhlabathi ungalimali kakhulu ngoba phela kulezinye izilimo ezilempande ezinde ezihle ziphume lokudla konke, yikho kuqakathekile ukuthi umhlabathi uhlolwe,” kuphetha uMnu Mlilo.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds