Ukuhlinzwa kwembuzi lendlela yokunakekela isikhumba sayo

16 Jun, 2022 - 00:06 0 Views
Ukuhlinzwa kwembuzi lendlela yokunakekela isikhumba sayo

uMthunywa

Khanyile Ndebele
INHLANGANISO ebona ngezokulima eye-Agritex isiyazise abalimi bezifuyo ngendlela yokuhlinzwa kwembuzi lokunakekela isikhumba sayo ukuze babe lenyama elohlonzi ethengwa ngentengo ephezulu.

UMnumzana Addmore Chikohwa onguLivestock Principal weAgritex uthe kwandise ukukhangelelwa phansi ukuhlinzwa kwembuzi ngendlela efaneleyo, kodwa ukuhlinzwa kwembuzi ngendlela ehlanzekileyo kuqakathekile nxa umlimi efuna ukuthengisa inyama ekhangayo loba engafuni ukuyithengisa.

“Ukunakekelwa kanye lokulungiswa kwezikhumba zembuzi ezibuleweyo ukuze zidliwe ekhaya akuvamanga ukunakanwa. Ukuhlinza okuhlanzekileyo kanye lokuphathwa kwenyama ngendlela eqondileyo kuqakathekile loba ngabe ufuna ukuyithengisa kumbe ingathengiswa,” kutsho uMnu Chikohwa.

Addmore Chikohwa

Uqhubeke ngokuthi inyamazana ekhangelelwe ukuhlinzwa kufanele iphumule kuhle njalo ihlambuluke. Okunye abalimi okufanele babekwazi yikuthi imbuzi enganathanga amanzi eneleyo njalo ediniweyo ingahlinzwa inyama yakhona iyabe ingasi yohlonzi lwaphezulu.

Indlela yokuyinhlinza yikuthi nxa ihlatshwa kumele ilaliswe ngomhlubulo, iqunywe umphimbo ngapha intambo idonselwa emuva. Ngokwenza lokhu igazi liyaphuma lonke njalo lilakho ukukhongozelwa ngesitsha.

“Imbuzi kufanele ihle ikhutshwe isikhumba masinya ngemva kokuhlinzwa kusetshenziswa ingqamu ebukhali.

Ngemva kwalokhu kumele ilengiswe ngentambo. Lokhu kwenza ukuthi ngesikhathi ihlinzwa ingaze yangcola phansi.

“Kwesinye isikhathi isikhumba asikhutshwa ngengqamu, kodwa kuyasetshenziswa isandla ukwehlukanisa isikhumba lomzimba.

“Indlela le iyehlisa ingozi yokuthi kuqunywe njalo kuphanjaniswe isikhumba. Ngemva kokuba isihlinziwe yakhutshwa isikhumba lezangaphakathi kufanele isidumbu sayo sigeziswe besesilengiswa lapho okungelazinja, inyoni lezinye inyamazana,” kulandisa uMnu Chikohwa.

Ukungcoliswa kwenyama yembuzi ngenhlabathi ngokunye okuvamileyo njalo okufanele kwenqatshelwe.

“Ilanga lokutshisa kuyabiza amagcikwane lokubola kwenyama. Ama-blocks enziwe ngezigodo kufanele asetshenziswe ukusika inyama. Okokucina, amanzi ahlambukileyo kufanele asetshenziswe ukugezisa inyama kanye lezinto ezisetshenziswe ukuquma inyama.”

Share This:

Sponsored Links