Ukudla kwenkomo okuthengwayo

16 Mar, 2023 - 00:03 0 Views
Ukudla  kwenkomo okuthengwayo Inkomo

uMthunywa

YiNtatheli kaMthunywa

KUNGENZAKALA ukuthi ufuye uwedwa kumbe ufuye ndawonye labanye esigabeni, gcina imali yokuthenga ukudla kwezifuyo zakho. Thenga ukudla lokhu kungakakhweli intengo njalo kusesekhona.

Bhajetha imali yakho kuhle. Dingisisa ukuthi usebenzisa ukudla okubiza imali enganani ngelanga. Isibonelo yikuthi ibhele le-25kg le-lucerne ngelanga lilakho ukugcina izimvu ezilitshumi kanye lenkomo ezimbili kuphela. Kodwa-ke nxa usipha izifuyo zakho ukudla lokhu lapho kusilela utshani, ibhele elilodwa lilakho ukudliwa yizimvu ezingu-20 lenkomo ezine ngelanga.

Nxa imali isilela, sika utshani lapho ongabuthola khona ububeke kubhavu yakudala. Busike bube yiziqephu ezingange-10cm. Sebenzisa igabha lokuthelela ukuze ufafaze kancane i-molasses efana le-LS 33 kanye lokufafaza umumbu ocholiweyo.

Qala ukunika izifuyo zakho ukudla okuthengwayo zingakacubi. Nxa sezisehluleka ukuma kuba nzima ukuthi zisile.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds