Uncategorized

Ukhunyulwa izinyo kubangwa ikhiye ‘yomshini wami’

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ukhunyulwa izinyo kubangwa ikhiye ‘yomshini wami’

uMthunywa

Ethel Ncube

KULENINA leChipale eBinga elisele lithoba amanxeba ngemva kokubhaxabulwa ngumkalo kubangwa ukuthi kungani wamkhiya isitho sangasese.

Isehlakalo lesi senzakale ngeviki ephelileyo lapho uMnumzana Edwin Ndlovu abhaxabule khona unkosikazi wakhe, uMary Nleya emethesa icala lokumkhiya umtshina nanko phela kukhanya wathi ezama ukutshontsha phandle kweguma isitho sangasese sangasebenzi.

Ekhuluma loMthunywa omunye wezakhamizi zakule indawo uNkosazana Elizabeth Mudimba uthe wabizwa ukuzoxazulula indaba le.

“Mina ngabizwa sokuthiwa uMaNleya usetshaywe wakhunyulwa izinyo ngumkakhe kubangwa ukuthi ukhiye indoda. Ngathi ngibuzisisa indoda ukuba kuhambe njani yangichazela ukuba yona aseyiyondoda emadodeni nxa umtshina ungasasebenzi njalo kuyamhlupha lokho.

“Ngathi ngibuzisisa ukuba ubufakazi lobu obokuthi yena ukhiyiwe buvela ngaphi wathi yena ukhulile angeke aze akhulume konke kodwa usebonile ukuthi akuhambi kahle. Umkakhe ngathi ngimbuza wathi yena okokukhiya kazi lutho ufuna ubufakazi bakhona amtshengise ngoba kuye endlini yokulala kuhamba kuhle,” kubika uNkszn Mudimba.

Uqhubekele phambili eveza ukuba lindaba yabanzima ukuyilungisisa.

“Kwangehlula ukuba udaba lolu luqedwe njani ngoba uNleya esithi akulakhiye alayo kukanti umkakhe laye wayesithi ukhiyiwe,” kutsho uNkszn Mudimba.

Ekhuluma lentatheli uNkszn Nleya owakhunyulwa izinyo uvumile ukuba watshaywa.

“Ukutshaywa ngatshaywa sibili umkami esithi ngamkhiya ukuba angenzi ucansi kwenye indawo. Mina angikwazi njalo engikufunayo yibufakazi bakhona, angitshengise mina angazi lutho angilacala,” kuveza uNkszn Nleya.

UMthunywa uxhumane loMnu Ndlovu onguye okhalela amakhiye esitho sakhe.

“Mina angazi lutho ngodaba lokukhiywa kwami, lokhu sakhuluma kwadlula singumdeni njalo angilakho engingakutsho,” kuphetha uMnu Ndlovu. 

Share This:

Sponsored Links