Uncategorized

Ukhumuka amazinyo kugijinyiswa ibhawuza yamanzi

11 Jul, 2019 - 00:07 0 Views
Ukhumuka amazinyo kugijinyiswa  ibhawuza yamanzi

uMthunywa

Bongani Ndlovu

ZISELE zibambe owangaphansi izakhamizi zeCowdray Park koBulawayo ngemva kokuba enye indoda ilahlekelwe ngamazinyo amathathu kugijinyiswa ibhawuza yamanzi ngoMgqibelo emini.

UMnumzana Brighton Kangwari walahlekelwa ngamazinyo ngesikhathi kugijinyiswa ibhawuza yamanzi.

Kubikwa ngalelolanga ibhawuza yamanzi yekhansili yafika endlini yesinye isisebenzi sekhansili ngenhloso yokuyasithelela amanzi kanye lezinye izakhamizi njengoba besekulamalanga ayisithupha kungelamanzi empompini.

Kuzwakale ukuthi ngesikhathi kusathelwa amanzi izakhamizi zakulelilokitshi zabuya ngobunengi bazo zagcwala okobunyonyo bufuna itshukela okwacina kubangela ukuthi uBrighton alahlekelwe ngamazinyo.

Ekhuluma lentatheli omunye wabo makhelwane ongazange athande ukuqanjwa ngebizo ubike ukuba abantu babizwa yibhawuza eyayithela amanzi koMoyo.

“Ibhawuza yafika yama koMoyo ongomunye wezakhamizi ezisebenza ekhansilini lapho eyafika yaqala ukuthela amanzi ngaphambi kokuba izakhamizi zifike ziluzhizhi zithwele inkonxa kanye lezigubhu.

“Ngenxa yokuxokozela kwabantu imota eyayilebhawuza yasuka izakhamizi lazo ezinye ziseqela emoteni sezinombele zicela amanzi kumtshayeli, yikho lapho okwawa khona uBrighton wakhumuka amazinyo amathathu,” kuveza umakhelwane.

Intatheli ibuye yahlangana loMnu Kangwari othe yena ubuhlungu ngokulahlekelwa ngamazinyo akhe egijimisa amanzi.

“Kubuhlungu ukulahlekelwa ngamazinyo ngendaba zokugijimisa amanzi ngoba amanzi alakho ukuphinda avulwe kodwa-ke amazinyo ami ngeke aphinde amile futhi. Sengizahlala ngilezikhewu impilo yami yonke,” kutsho uMnu Kangwari.

Kusenjalo, zibambane ngezandla izakhamizi zelokitshini leli ebezisemzileni wamanzi esibholaneni ngenxa yokuthi besekulobuqili nanko phela amajaha aphangise ukufika ebesethengisela izakhamizi amanzi.

Ekhuluma loMthunywa uMnumzana Ngonidzashe Mukume uthe izakhamizi besezime amahola amanengi emzileni zingafiki ukuthi zikhelele ngoba abafana sebethengisa amanzi.

“Izakhamizi zime amahola adlula amathathu umzila wamanzi ungahambi ngoba abafana akade bephambili bengenisa izigubhu zabantu abasemuva bebhadala imali engange $2 ukuze bakhelelwe isigubhu loba inkonxa ye 20-litres.

“Ngemva kokulibona leloqhinga zabambana izakhamizi zahlasela labo bafana okwabangela ukuthi bacine bebaleka sebekhulelwe yizakhamizi,” kuphetha uMnu Mukume.

Uqhubekele phambili esithi uhlupho yikuthi amanzi akula okunye okungathatha indawo yakho.

Udubo lwamanzi kukhanya luyaphambili koBulawayo nanko phela izakhamizi seziqede amalanga edlula ayisificaminwe mibili zingelamanzi ezindlini.

Kumbiko okhitshwe yikhansili ngoLwesibili emini nguMabhalane wedolobho uChristopher Dube uthe ikhansili izavala amanzi idolobho lonke okwensuku ezimbalwa.

“Sithanda ukwazisa uzulu ukuthi sizavala amanzi idolobho lonke kuze kufike kusimo esifaneleyo. Lokhe kusalungiswa impompi zamanzi,” kutsho uDube.

Share This:

Sponsored Links