Ukhulumela phansi uMthombeni

02 Feb, 2023 - 00:02 0 Views
Ukhulumela phansi uMthombeni Busani Mthombeni

uMthunywa

AKALALI, uvule amehlo umgciningcebo weHighlanders, uBusani Mthombeni ngokuhlaselwa ngamalunga eqembu kulandela ukwehluleka kwakhe ukwethula isimo sesikhwama semali yeqembu.

UMthombeni utshiye amalunga ekhamise imlomo ngeSonto emhlanganweni omkhulu weqembu, kuvela ukuthi kazimiselanga ukutshela amalunga ngokusetshenziswa kwemali.

Amalunga abefisa ukwazi ukuthi iqembu lathola malini ngokuthengiswa kwabadlali uDaniel Msendami loNqobizitha Masuku abaku Jwaneng Galaxy eBotswana.

Daniel Msendami

Kumihlangano enje, kwandise ukuthi kwethulwe uhlelo lwebhajethi yeqembu emunyethwe kusimo sesikhwama sethimu, kodwa lonyaka inkokheli zeBosso zikhethe ukuthi zitshiyane lakho. Isizatho salokhu kubikwa abacubunguli bemali abaphandle bacebise iqembu ukuthi ukwethulwa kohlelo lwemali kwedluliselwe phambili.

Lokhu sokwenze kwaba lensolo nanko abalandeli lamalunga eqembu bakhalaza ngokulaxazwa lokudelelwa.

IHighlanders okwakhathesi isekelwa ngemali evela kunkampani yeSakunda Holdings. Ngaphandle kwalimali, iqembu lithola inzuzo ngokuthengisa abadlali, lakwamanye amaphurojekithi abalisa imali ephuma eClub House, evela kubabukeli emdlalweni laleyo ephuma ekuthengiseni izikipa.

Kukho konke lokhu, ngeSonto amalunga uqobo azange zwe ukuthi ingwalo zemali zimi njani.

Iminwe ikhombe kuMthombeni, esolwa ukuthi kungani ehluleke ukuchasisa ngokugcweleyo ukuthi kwenzakalani.

Iphephandaba likazulu lingene esitaladeni lakhuma lamalunga eBosso labanye abayisekelayo abathe badane kakhulu ngokuthula kukaMthombeni.

Iphephandaba likazulu lithole udletshana lokuba umcubunguli wezimali zeBosso uNjabulo Mabobo wazise ukuthi kukhona okuthile okumele kulungiswe andubana kwethulwe umbiko wezemali.

Inkampani ebona ngokusetshenziswa kwemali kuBosso ibizwa ngokuthi yi-PNA Chartered Accountants.

Ekhuluma emhlanganweni, umgcinisihlalo weqembu uJohnfat Sibanda uthe akusoke kube lomehluko omkhulu eqenjini ngoba benelise ukugcina inengi labadlali.

Johnfat Sibanda

“Akusoke kube lomehluko omkhulu eqenjini. Kodwa, sikhona emakethe sizama ukudinga abadlali abazaqinisa iqembu.

“Umbono ka-Auditor Manager yikuthi kumele kugcwalisiswe ama-donation, ikakhulu la avele phetsheya lokuthi kulungisiswe ichence lomgodi weqembu,” kutsho umbiko kaMabobo, ophawulwe yiHighlanders, ophethwe liphephandaba likazulu.

UMthunywa uyakuveza ngokugcweleyo ukuthi iHighlanders isilawo umgodi wegolide osemthethweni, kulandela ukubhaliswa kwawo ngoLwesibili kuyonale iviki.

Umcubunguli wemali lo uthe iBosso kumele iqaphele njalo itshintshe ukwenza endaweni yayo ye-Club House.

Ngenxa yokwehluleka kukaMthombeni, kukhangelelwe ukuba ethule umbiko wakhe kumaviki amathathu azayo. Lokho kutsho ukuba kuzabizwa omunye umhlangano lapho okuzethulwa khona uhlelo lwezimali.

Kuzeluleko zakhe, uMabobo uthe sekuyisikhathi sokuthi iHighlanders idinge abanye abantu abangayixhsa ngemali.

“Iqembu aliqhubeke lidinga imali. Iqembu alisebenzise ubulembu, ikakhulu i-paypal ukuthumela imnikelo yemali ephuma phetsheya.

“Iqembu alivule inkampani ezaqondiswa yi-Trust ezakhangela umgodi. Ukusebenza komgodi kumele kuphathwe yi-Trust le,” kutsho izeluleko zabacubunguli bengwalo zemali.

Omunye wamalunga eBosso uChristel Dube uphakame wavumela isethulo sikamgcinisikhwama, wasekelwa nguRay Bhebhe.

Ngaphandle kokuvuswa ulaka nguMthombeni, akhona amalunga abike ukuba umhlangano uqhutshwe kuhle.

“Umhlangano uhambe ngokohlelo,” kutsho uMorgan Dube kungxoxo abelayo lephephandaba likazulu.

UMoses Dube uthe: “Loba ngehluleke ukufika emhlanganweni, ngeke sikufihle ukuthi umhlangano awuqalanga kuhle ngenxa yombiko ovele kumcwaningo lwengwalo zemali. Lokhu kwenza amalunga labasekeli bathole ukuthi bathathelwa phansi.”

Elinye ilunga leHighlanders elilodumo uBekezela Ngoma uthe kuyadabukisa ukuthi umgcinisikhwama kethulanga umbiko wakhe ngokugcweleyo.

“Umhlangano uhambe kuhle kodwa kuyadabukisa ukuthi imali ibingekho.”

Share This:

Sponsored Links