Uncategorized

UKHANDA INTOMBI YAKHE ILENYE INDODA AZIBOPHELE . . . Ukufa kwami akupheleli lapha

14 Feb, 2019 - 00:02 0 Views
UKHANDA INTOMBI YAKHE ILENYE INDODA AZIBOPHELE . . . Ukufa kwami akupheleli lapha

uMthunywa

Ethel Ncube loMusa Janga 

KULEMULI yePumula East koBulawayo esele ikhala ezimathonsi ngemva kokuzibophela kwelinye ilunga layo ngakibo kwentombi ngemva kokuyikhanda ilelinye ijaha.

Isiga lesi esiyindabamlonyeni senzakale ngoMvulo kuyonale iviki lapho uTonde osengumuyi azihilele phambi kweguma langakibo kwentombi yakhe  ngoba eyithole  ilelinye ijaha, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Esinye isakhamuzi esikhulume lentatheli uNkosazana Lindiwe Thebe uchaze ukuba lokhu okwenziwe nguTonde kubuhlungu kakhulu ngesenzo sikamuyi lesi.

“Mina umuyi kasosihlobo sami kodwa ukuzibophela kwakhe akukodwa kukhona okutshaya amanzi silinde impumela yesibhedlela.

“Abangakibo kaThabo (intombi kamuyi) bathinte unyolovu esihlahleni lumuntu udabuka eGokwe lindawo asitshelwa ngayo sonke umuntu uyakwazi ukuthi ungabonela bayakwenzela okunye.

“Abantu abanengi bebekwazi ukuthi uThabo usejola kodwa sonke okusimangalisileyo yikuthi kuyini okubangele ukuthi uTonde akhethe ukuyazibophela phambi kwangibo kwentombi,” kubika uNkszn Thebe.

Uqhubekele phambili eveza ukuba ingcekeza etholakale esihlahleni lapho obekulomuyi layo yenza kube lemibuzo eminengi.

“Duzane lesidumbu sikamuyi bekulengcekeza yangaphandle. Unkazana lo kuthiwa ekuseni abantu bathi uyalibona ijaha lakho esihlahleni wathi ye ngiyalibona lifile ekhanya engelandaba lakho ngitsho.

“Omakhelwane bangakibo kwentombi kaTonde bathi ebusuku kwaba lomsindo omkhulu. Kukhanya uTonde wafika edinga isithandwa sakhe wathola silele lelinye ijaha okwahle kwamcunula,” kubika uNkszn  Thebe.

UMthunywa uxhumane lesihlobo sakoTonde uNkosazana Sihle Mtungwa ochaze ukuba umadolonzima ngesenzo sikamuyi.

“Ukufa kulamanyala bengingacabangeli ukuthi lumfana angazibophela ngiyehluleka lokuthi ngiqale ngaphi ukuthi usoleni?

“Mina ngezwa ekuseni ngoMvulo umntwana esengibikela ukuba umuyi ubuye edakiwe efuna ukuthumela umlayezo kuWhatsApp wathola umakhalekhukhwini ecitshile kuthiwa wamtshayelela phansi wathi lamuhla ngizakufa lizambonela efonini. 

“Khonokho nje kwathutsha omunye wathi uTonde usezibophele ngezwa kuqanda emathunjini. Ngahamba ngayabona isihlahla sakhona ngathola sebemthethe ngamapholisa. Amapholisa atshiya etshele abantu ukuthi silandele ukuze siye esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals siyemkhupha iwaya udokotela akhangele ukuthi ubulewe yini?

“Okwakhathesi silinde ezinye izihlobo zekhaya ukuthi zifike utshiye ebhalwe incwadi kodwa isemapholiseni mina bayibalile vele angizwanga lutho ngizwe ekucineni lapho athe: ‘ukufa kwami akupheleli lapha’,” kubika uNkszn Mtungwa.

Intatheli ikhulumisane labangibo kaThabo lapho uTonde azibophelele khona.

“Lina abamaphepha asilifuni lapha hambani liyebhala elikufunayo siyalibophisa. Okwenziwe nguTonde yibunja besimthanda ngenhliziyo yethu yonke lokhu akwenzileyo kubi.

“Asilakho esingakukhuluma lani sukani lapha lihambe,” kubika oziveze ngokuthi ngudadewabo kaThabo.

Bebuzwa ngokujola kukaThabo unina  kaThabo uphike wemba phansi.

“Lokhu ukuthi ungithole ngilendoda lomntanami eleyinye indoda ngamanga kayisikho lokho,” kubika unina kaThabo.

Imizamo yokukhulumisana loThabo onguye okucatshangelwa ukuthi isenzo sakhe yiso esenze uTonde wazibophela yehlule ngoba ngesikhathi intatheli zizama ukukhuluma laye bahle bamvala umlomo ukuthi angakhulumi.

Share This:

Sponsored Links