Uncategorized

Ukhala ngothitsha ngokulimala komfundi

16 May, 2019 - 00:05 0 Views
Ukhala ngothitsha ngokulimala komfundi Sphelele Mgaga

uMthunywa

UKHATHAZEKE ngokuphepha komntanakhe umzali womfundi olimale eqoqa amatafula esikolo samabanga aphansi eMlaza eSouth Africa. 

UNkosazna Nontobeko Ndlovu usola ubudedengu babotitsha beNgqayizivele Primary ngokulimala kanzima kwengane yakhe, uSphelele Mgaga (13).

Kuthiwa uSphelele owenza uGrade 7 ulimale ngoLwesibili olwedluleyo ekilasini beqoqa amatafula belungisela ukhetho njengoba isikolo sabo singesinye sendawo zokuvota.

UNkszn Ndlovu uthe kuze kube lamhla kakatshelwa  imininingwane ngokulimala kwendodana yakhe.

“Sasihleli egcekeni ekhaya ngenkathi kuqhamuka abafundi bebambe uSphelele owayesephelelwe ngamandla. Wayetshayeke isiphongo esopha kakhulu. Ngenkathi ngibuza ukuthi kwenzakaleni bangitshela ukuthi utshaywe nguphephela we-fan obusephahleni lwekilasi abebeqoqa kuyo amatafula,” kutsho uNksz Ndlovu.

Uthe nguye owadinga imota eyahambisa indodana yakhe esibhedlela isopha kakhulu.

“Ngacela omunye wabotitsha bakulesi sikolo ukuthi basihambise esibhedlela. Laye wasibeka esibhedlela wasitshiya kanjalo ngaphandle kwencazelo noma ukuthola ukuthi sinjani isimo somntwana,” kutsho uNkszn Ndlovu.

Uthe uSphelele akayi esikolo ngoba ubuthakathaka futhi esezinhlungwini njengoba elezititshi ezingaphezu kuka-14. “Lasesikolo abakaze bezihluphe ngokuthola ukuthi uqhuba kanjani,” kuqhuba uNkszn Ndlovu.

Uthitsha owayekhona uSphelele elimala, uMnumzana Mfanafuthi Mdluli, uthe unina kaSphelele watshelwa ngaloludaba.

“Emva kokulimala, uSphelele ngambizela empompini ukuze ngizomgezisa igazi bese ngimvala inxeba, yena wangangilandela wavele waphuma ngesango ebheke ngakibo. Ngabe sengimlandela ngemota, lapho engabathatha khona lonina ngabahambisa esibhedlela,” kusho uMdluli.

UMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal uveze ukuthi uma umfundi elimale esesikolo kubalulekile ukuthi otitsha bazise umzali noma umuntu ohlala lengane. 

“Uma umntwana ewelwe yingozi esesikolo kumele isikolo sazise abazali, sibize abosizo oluphuthumayo ngoba abafundi uma besesikolo basezandleni zombalisi. Labazali kumele baxhumane lesikolo ukuze bathole ulwazi uma kulesimo esinjengalesi,” kutsho okhulumela umnyango uMnu Kwazi Mthethwa.

— Ubulembu

Share This:

Sponsored Links