Uncategorized

Uhlatshwe yintshumayelo waphuma

19 Nov, 2020 - 00:11 0 Views
Uhlatshwe yintshumayelo waphuma

uMthunywa

Mehleli Dube

Kwathi kutshaya ihola letshumi inkonzo iqala wonke umuntu esethe gwaqa wavula indlebe semelele ukuzwa ilizwi leNkosi, wayiqala umfundisi ngomkhuleko, waqhubeka ethi uzatshumayela ngamanga lobufebe.

Wayekhuluma ngelizwi eliqatha njalo lingumtshoko kubonisa obala ukuthi utshumayela ngento embi. Wathi bakhona omama abathi inkonzo iphela uthole sebengamaqembu qembu kunyeywa abanye abazalwane kwesinye isikhathi sibi sikamfundisi.

Ufica bemi bebathathu nxa bephambana lomunye basale bebobabili banyeye yena lowo abasanda kuphambana laye.

Wakhuluma ngabanye abathatha amadoda abanikazi ngapha bembethe izembatho zenkonzo. UNaNdoyi wathi esizwa intshumayelo eqondene lezinto aphatheka kuzo njalo ezenza ngobuciko langobunono, phela wayekwenqamile ukuhwitha amadoda abanikazi njengomzwazwa uhwitha itsiyane isikhukhukazi sisale sithithibele, imihla ngemihla wayethonisiswa indaba zamanga kwesinye isikhathi alandwe ngomama besigaba bezomdukluza etshayelwa ubunondindwa bakhe.

Kwathi ngoba intshumayelo kamfundisi iqondane lakwenzayo, waphuma angani ngumuntu oyakhama ithumbu wahamba mlibe, yena wakuthathela ukuthi umfundisi umqophile, kanti kwakuyintshumayelo nje ejonge ukufundisa abazalwane ngobubi bamanga lobufebe.

Wathi lalapho esethunyelwa omama bebandla ukuthi bayemvuselela, wemba phansi wathi usethole elinye ibandla elingcono elingela kuchothoza impilo zabanye abantu.

Asazi kumbe lapho akhona usetshaya ngonyawo olutsha.

Ayixabene.
Umlobi uthintwa ku: 0714355641

Share This:

Sponsored Links