Uncategorized

Uhlahlela aqume umkakhe intamo engafuni ukwaliwa

10 Sep, 2020 - 08:09 0 Views
Uhlahlela aqume umkakhe intamo engafuni ukwaliwa

uMthunywa

KULENDODA yeKezi ebotshwe ngeSonto esiqintini seMagololo kulandela ukugamula kabili iphinde iqume ikhanda lomkayo ngoba imunyu ngokwaliwa.

Umetheswacala uSicelo Ncube (44) ubulele uNanziwe Phiri (37) kulandela ukuxabana esigabeni seSontala.

UMthunywa uzwe udletshana lokuthi uNcube uhlasele uPhiri ngemva kokuba ethe kabehlukane. Kubikwa uNcube wahlangana loPhiri evela emfuleni lapho ayekukha khona amanzi.

“UPhiri wayevela emfuleni uSimukwe lapho ayehambe lamanye amanina ukuyakukha amanzi aze ahlangane lomkakhe uNcube owayethwele ihloka. Kazange akhulume lutho kodwa wamgwenxa. Esewele phansi wamhlahlela kanye esiphaqeni, amanina ayelawo abaleka ayabikela izakhamizi. Ekuphendukeni kwawo athola uPhiri ethe daca phansi engasanyikinyeki, uNcube wahle wacela ezinyaweni,” kutsho uChief Inspector Philisani Ndebele.

Kuvidiyo esezandleni zikaMthunywa kubikwa uNcube wahlahlela uPhiri kabili ekhanda andubana athathe ingqamu amqume intamo.

Kuvidiyo leyo kuzwakala izihlobo zikaPhiri zithethisa uNcube njalo zisithi kahambe ayebolela ejele ngesenzo sakhe njalo omunye wakhona uze athi kungcono ambulale ngendlela efana laleyo abulele ngayo uyisekazi ngoba ethi ingane zikaPhiri azisela mzali ozazondla. Indaba le ibikelwe amapholisa eSontala ayiwo ahamba ayabopha uSicelo.

UChief Insp Ndebele uthe umetheswacala usebotshiwe njalo uphathisa amapholisa ukuchwayisisa ngecala leli. Uthe uNcube ubotshwe ngenxa yosizo lomphakathi owazise amapholisa ngokuthi ungaphi.

Uqhubekele phambili waxwayisa uzulu ukuthi ekele ukuba lobudlwangudlwangu nxa kulokungazwani.

“Sithanda ukubonga umphakathi osisize ngolwazi olusiphathise ukuthi sibophe uNcube. Umsolwa uphathisa amapholisa ekuchwayisiseni ngaloludaba. “Sithanda ukukhuthaza uzulu ukuthi nxa kulenhlupho emakhaya angasebenzisi ubudlwangudlwangu kodwa badinge ukuxwayiswa ukuze bakhumisane umlotha,” kutsho uChief Insp Ndebele.

Share This:

Sponsored Links