Uncategorized

Ugwaza omunye kubangwa ukuchitha utshwala

09 Aug, 2018 - 00:08 0 Views
Ugwaza omunye kubangwa ukuchitha utshwala

uMthunywa

Ethel Ncube
NGENXA yokuthanda uMaGwebu kulendoda yeNtalale eGwanda egwaze enye kubangwa ukuthi uthe ekhuhluza utshwala bachitheka, uMthunywa ukuzwile lokhu.

Umetheswacala uJoel Sibanda kubikwa ugwaze uMnumzana Bernard Tshuma ngempelaviki esola ukuthi kungani ethe ukhuhluza utshwala badubuka isivalo sawela phansi utshwala bachitheka.

UMthunywa uzwe ukuthi indlamanzi akade zisezitolo zeNtalale zibambe oluphuphumayo ngoba uSibanda ubevele esefuna ukumqeda uTshuma.

Ekhuluma lentatheli uMnumzana Paul Sibanda uchaze ukuba ulesimanga ngakubone ngempelaviki.

“Sasizikwejisele sizinathela uTshuma wathatha iqhaga ekhuhluza ukuthi kunathwe isivimbo samphunyuka saphuma utshwala bachitheka.

“USibanda ebona lokhu wathukuthela kakhulu, wakhupha ingqamu wamgwaza ingalo ethi udlalise amabele kodwa sahle saphanga salamula,” kutsho uMnu Sibanda

Intatheli ibuye yaxhumana loMnumzana Bongani Gumbo oveze ukuba abalankani ukuthi kwakungaze kugwazanwe ngenxa yotshwala nje kuphela.

“Lokhu kwasithena amadolo ukuthi ukuchitheka kotshwala kungaze kuzondise umuntu aze akhuphe isikhali agwaze. Isimanga yikuthi utshwala lobu sasibubizelwe sonke lomagwaza engakhuphanga mali, sasinathisana njengamadoda,” kutsho uMnu Gumbo.

UMthunywa ukhulumisane loMnu Tshuma owagwazwayo, wathi ulesimanga ukuthi umuntu wayengaze amgwazele utshwala angabuthenganga.

“Mina ngangikhuhluza i-calabash ukuthi sinathe, isivalo sadubuka utshwala basebuchitheka, umfowethu wangithela ingqamu ethi ngidlalisa ukudla kodwa ngingakwenzanga ngihlosile lokhu.

“Abantu laba abazinjiva bayahlupha, igazi lomuntu abalesabi ngitsho,” kutsho uMnu Tshuma.

Intatheli ikhulumisane lalowo owagwaza omunye uSibanda ovumileyo ukuthi wagwaza uTshuma bebanga utshwala.

“Mina nganginathile njalo ukumgwaza ngenza iphutha, ayisikho ukuthi ngangizondele ukuthi uchithe utshwala. Ukuxolisa ngamxolisa sakhulumisana njengamadoda,” kuphetha uMnu Sibanda.

Share This:

Sponsored Links