Uncategorized

Ugongoda umkakhe efuna ukwazi omthengele ama-pads

20 Jun, 2024 - 00:06 0 Views
Ugongoda umkakhe efuna ukwazi omthengele ama-pads

uMthunywa

Ethel Ncube

KULENDODA yeBinga ebhaxabule yaphinda yagongoda umkayo ngenduku isola ukuthi uthengelwe ngubani ama-pads afike ewaphethe ngeviki ephelileyo.

Indoda le, uRonald Mudimba kubikwa uthukuthele ngemva kokubona umkakhe ethutsha ephethe ama-pads wathi kutsho ukuba usejola lenye indoda eyiyo emthengele ama-pads.

Iphephandaba likazulu lizwe ukuba uMudimba ubehlala ecathamela umkakhe ezihlahleni enakanela ukuthi uyajola.
Kubikwa ngalelolanga umkaMudimba, uMary Muleya wathi efika ethwele impahla yokusebenzisa esikhathini wambuza ukuthi uthengelwe ngubani andubana amsukele aqale ukumbhaxabula ngapha emgongoda langenduku okwabangela ukuthi uMuleya acine esedonsa umkakhe amaphambili.

UMthunywa ukhulume lelinye ilunga lemuli yakoMudimba uTendai Mudimba obike ukuba indaba le bayihlalele phansi. “Umakoti lo ngowesithathu, uhlala esezitolo asikwazi ukuthi uyabe esiyadingani. Sihlale laye phansi sambuzisisa ngemva kokutshaywa sidinga ukuthi ama-pads wawathengelwa ngubani.

“Umkakhe waphambanisa ukuthi amtshaye, kodwa umbuzo yikuthi nxa wayengaphiwanga imali ngumkakhe, ngubani owayemthengele ama-pads ngoba lokhe kungacaci,” kubika uNkszn Mudimba.

UMthunywa ukhulumisane loNkosazana Mary Muleya obike ukuba indoda yamtshaya. “Mina ngahamba ezitolo ngahlangana lodadewethu wangithengela ama-pads ngahamba lawo ngekhaya. “Onyanewethu yibo abatshela ubaba amanga bathi mina ngiyajola njalo ngihlala ngingekho.

“Ubaba wafika ejikisile wathi ngubani othenge ama-pads ngathi ngudadewethu induku yahle yakhala eqolo. Ngithe sengibona ukuba uzangilimaza ngamdonsa amaphambili wangekela. Okokuthi ngiyajola ngamanga aluhlaza,” kubika uNkszn Muleya.

Ekhuluma lentatheli uMnu Mudimba ubike ukuba baxabana lonkosikazi wakhe omncane.
“Saxabana lonkosikazi omncane kodwa sizama ukulungisa, ngeke ngikhulume udaba lwami ebantwini sisaxoxisana singumdeni,” kuphetha uMnu Mudimba.

Share This:

Sponsored Links

Survey


We value your opinion! Take a moment to complete our survey

This will close in 20 seconds