Uncategorized

Ugogo uhweba amandla amadoda ngobuthakathi

03 Oct, 2019 - 00:10 0 Views
Ugogo uhweba amandla amadoda ngobuthakathi Ugogo Mahleza Dube lenyamazana yakhe ethathela amadoda amandla

uMthunywa

Bongani Ndlovu

KULESALUKAZI seIrisvale kuVillage B eSigodini esethuse izakhamizi kulandela ukuvela ukuba silomuthi owesabekayo othatha amandla amadoda esigabeni besesiwasebenzisa ukunika amandla abathakathi besigabeni. 

Iphephandaba likazulu lizwe ukuba ugogo lo owaziwa ngokuthi Mahleza Dube ulembiza ayitshiyelwa nguyise elempande yobuthakathi phakathi. Impande le kubikwa iyaphenduka ibe yinyamazana ehlasimulisa umzimba.  

Ekhuluma lentatheli kaMthunywa uSobhuku wesigaba uMnumzana Mehluli Sibanda uthe lokhe bethukile njengesigaba ngenyamazana ezifuywa nguzulu ensitha.

“Ngilapha nginje ngilokhe ngimadolonzima ngezinyamazana lezi ezigcinwa ngabantu ensitha ngoba into lezi zihlasimulisa umzimba njalo usala uzibuza ukuba umuntu uphila njani lalowo muthi,” kuchaza uMnu Sibanda.

Uqhubekele phambili waveza ukuba izakhamizi besezingasahlalisekanga ezindlini zazo.

“Into esenze sabiza otsikamutanda yikuba besengithole imbiko ehlukeneyo evela kuzakhamizi zikhala ngokuba emizini yazo akulaleki,” kuveza uSobhuku uSibanda.

Ekhuluma lephephandaba likazulu uBishopu Banda ubike ukuba umuthi lo ubusebenza njenge-aerial.

“Kuliqiniso ukuba bekulogogo obegcine umuthi owesabekayo awutshiyelwa ngabazali bakhe. Umuthi lo ubewusebenzisa njengendlela yokuqinisa abathakathi bakulindawo ukuze bangabajwa emsebenzini yabo yobukhunkuli,” kuveza uMnu Banda.

Intatheli ibuye yaxoxisana logogo uMahlezi ongumnini womuthi lo ongalandulanga ukuthi ubewusebenzisa.

“Kuliqiniso ukuba ngatshiyelwa impande ngabazali bami ngesikhathi besweleka kodwa mina ngangingakwazi ukuba leyo mpande ngeyobuthakathi. Lokuthi bengiwusebenzisa lowomuthi bengingakwazi lanxa kuthiwa yiwo akade ngiwusebenzisa ukunika abathakathi besigabeni amandla. 

“Umuthi lo kubikwa njalo bengisenelisa ukuthatha amandla abesilisa ngiwasebenzise bengakwazi,” kuveza ugogo uMahlezi.

Share This:

Sponsored Links